DutchVideo 2020

Zowel christenen delen nepnieuws via de sociale media!

Waarschuwende boodschap Gods: De satan vind het prachtig al dat nepnieuws, en vooral als het gedeeld word door juist christenen die met alle winden mee waaien.

Gepubliceerd op 20 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op grote schaal via Facebook, Youtube, Twitter en vele andere media sites, wordt nepnieuws gedeeld, ook door christenen.
Vele maken zich schuldig en proberen zo via de media aandacht te krijgen.

Galaten 1, vers 10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
En vers 12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

En Galaten 6, vers 3 en 4 Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.
En vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Voorwaar, de satan vind het prachtig al dat nepnieuws, en vooral als het gedeeld word door juist christenen die met alle winden mee waaien.
Voorwaar,

1 Johannes 1, vers 6 en 7 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Voorwaar, het gaat niet om zieltjes achter u aan te krijgen door de weg van satan, maar het gaat om de volle Waarheid, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Bekeert u van nepnieuws delen die anderen op een verkeerde weg brengen zowel met uw eigen wandel en denken. Maar wees zuiver en onwankelbaar. Voorwaar,

Efeziërs 6, vers 11 en 12 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Doet u geen wapenrusting aan, dan zult u niet standhouden, maar verloren gaan.
Voorwaar, u kunt beter gaan luisteren naar de Evangelicalendtimemachine.com, en deze boodschappen delen, en zelf goed erover na te denken. Lees het E-book ook eens in de website.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com