DutchVideo 2020

Zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent u arm!

Ze zijn rijk en gaf hen geld voor hen gezicht te veranderen maar toch voor eeuwig verloren gaan in de hel.

Gepubliceerd op 15 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en wonderbare Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirtha, en ben een bode engel Gods

Voorwaar, daar is ze weer!
Wow, wat ziet ze er toch weer geweldig uit, en voor de spiegel als er een rimpel te zien is word het weggespoten! Al haar geld word uit gegeven voor haar uiterlijk. Ze heeft nu dikke lippen en een grote…

Voorwaar, en wat is ze rijk, en de hele dag loopt ze rond op haar dure naald haken en dure kleren.
Ze wil iedereen laten zien hoe mooie en rijk ze is. En dat ze alles kan kopen wat anderen niet kunnen kopen. Voorwaar, en wat heeft ze toch veel vrienden. Van alles genoot ze wat maar in de wereld is en wat was ze vaak dronken.

Voorwaar, al bent u zo rijk op de aarde, zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u arm!
Velen kunnen het uiterlijk zo erg veranderen en toch voor eeuwig verloren gaan. Zonder zich te bekeren en zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is er geen hoop maar wel een hel, waar al die giftige stoffen en botox, o.a., samen komt!

Voorwaar,

Lucas 16, vers 20 tot en met 25 En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.

Voorwaar, zo zal het velen vergaan!
Bekeerd u en kies de goed weg!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com