DutchVideo 2013

Zoekt naar de taal die God grootmaakt in gebed!

BOODSCHAP GODS: IS DIT EEN GOEDE HOUDING? VELEN BIDDEN, EN BEGINNEN GELIJK GOD TE VRAGEN, OF ZIJN ZOON JEZUS CHRISTUS EISEN TE STELLEN OM IETS VOOR HEN TE DOEN, LIEFST ZO SNEL MOGELIJK!

Gepubliceerd op 9 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

maak groot de Here! Prijs Hem

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 december 2013 bracht een engel des Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, hoor aandachtig. Mijn naam is Israserot; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, stelt gij zich eens voor, dat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, naar uw gemeente zou komen.

Dan moet Hij worden voorgesteld als de levende, verheerlijkte Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die ook vandaag in uw midden is, uw Rabboenie en Heer. Hij is het levende Hoofd van uw gemeente. En denkt gij ook niet, dat Hij heel veel tot ons te zeggen heeft, als gij bereid zijt om te luisteren?

Voorwaar, velen bidden, en beginnen God gelijk te vragen, of Zijn Zoon Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, allerlei eisen te stellen en te vragen, om iets voor hen te doen en het liefst zo snel mogelijk!

Zou dit een goede houding zijn? Overdenk dit.

Voorwaar, vergeet niet: Kadosh, kadosh is Adonai! Is het niet beter uw heilige Heer eerst te danken en te prijzen? Want door God te prijzen en te danken, of andersom, komt er een geweldige kracht vrij. Voorwaar, lofprijs opent de deur van de hemel en brengt de kracht van God in uw leven!

Paulus was anders… hij zong, ook al dreigde het schip ten onder te gaan.

“Hoe kun je nu zingen?” vroeg men hem. Maar Paulus zei, “Maak je geen zorgen”. Hij had een persoonlijke relatie met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Lees voor: Handelingen 16, vers 23 tot en met 26  Hier staat geschreven: En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los.

De bode engel Gods sprak verder,

Iemand, in wie Hij leeft, ontvangt steeds het meest actuele nieuws, en God ziet dat rechtstreeks vanuit de hemel, en Hij kijkt naar Zijn kinderen en Hij doet geweldige dingen!

Voorwaar, velen maken God erg klein in hun leven, omdat bij hen de taal van het prijzen ontbreekt. En als gevolg daarvan worden zij overweldigd en gedomineerd door de problemen van het leven.

Voorwaar, zoekt naar de taal, die God grootmaakt in het gebed!

Lees voor: Psalm 23, vers 1 tot en met 6  Hier staat geschreven: De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

De bode engel Gods sprak,

Zing Halleluja voor de Heer!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com