DutchVideo 2017

Zoals in de dagen van Mozes zal God het aan de genoemde landen vergelden!

Dit is een profetische boodschap en waarschuwing van God aan vele landen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

idolatry-in-the-days-of-moses

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 18 mei 2017 bracht een bode engel een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Kadosh, Heilig is Hij alleen!
En bij het horen van Zijn krachtige naam, de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, de Nazoreeër, de Koning der koningen, de Zoon van God, beven alle zogenaamde heiligen, die zich in de hel bevinden.

Voorwaar, Rome zal met al haar beeldenvereerders en pauzen in de hel belanden!
Luister ook naar de boodschap van 18 januari 2017, met de titel: ‘Jezus Christus zegt, Ik spuug op al uw afgoden; zie wat komen gaat!’

Voorwaar, Rome, Japan, China, India, Kenia, Mexico en de Filipijnen, Indonesië, Korea, Spanje en overige landen, hoor aandachtig!
Zowel de beelden als de zogenaamde heiligen zullen u tot vloek zijn, en deze vloek overbrengen tot het laatste geslacht. Voorwaar, mijn naam is Donder en ik ben een bode engel Gods. Voorwaar, ook Kongo, Mali, Rwanda, New York, Rusland en Amerika zullen niet worden ontzien. Ik, Donder, zal uw land zwaar teisteren! En zoals in de dagen van Mozes, zal de God van Abraham, Izaäk en Jakob uw zonden aan u vergelden. Gij zijt gewaarschuwd! Elk afgodsbeeld zal u onheil brengen, en elke paus zal u tot een vloek zijn en elke vloek over u brengen.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de enige Weg en de Waarheid en het Leven.
En niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Word wakker! En door Mij zullen Gods sluizen des Hemels opengaan. Zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Onderzoek u en vraag de Heer om vergeving, zodat alles veranderd kan worden in zegen! Maar wie niet wil horen, gaat verloren.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com