DutchVideo 2022

Zoals het in 1942 was zal het weer zijn!

Profetische boodschap Gods: toen in 1942 tijdens de Duitse bezetting mochten de Joodse Nederlanders niet meer wandelen in parken. De Joden weten er alles van wat het betekend om van je vrijheid beroofd te worden en apart gezet te worden en vervolgt en verraden te worden.

Gepubliceerd op 18 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, destijds in 1942 tijdens de Duitse bezetting mochten toen de Joodse Nederlanders niet meer wandelen in parken.
Overal hingen bordjes met discrimineerde woorden zoals ‘verboden voor Joden’. Ze hadden geen toegang om naar een sportschool, restaurants, openbare school, activiteit of werk te gaan, onder andere. Voorwaar, de Joden weten er alles van wat het betekend om van je vrijheid beroofd te worden en apart gezet te worden en vervolgt en verraden te worden. Voorwaar, alhoewel de haat tegen de Joden nooit echt is verdwenen zoals men nu nog steeds hun kerken beklad en onrespectvol vernielingen aanbrengt op Joodse kerkhof begraafplaatsen.

Romeinen 12, vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
En Romeinen 14, vers 10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods.

Voorwaar, wat betreft de overheid, zij zullen evenzo allen gesteld worden voor de Rechterstoel Gods en verantwoording moeten afleggen ook dat men niet ééns de armoede in eigen land bestrijd maar wel geld heeft om andere landen te steunen voor oorlog.
Voorwaar,

1 Korintiërs 2, vers 10 Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
En Galaten 6, vers 2 en 3 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer.
En vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen:

2 Korintiërs 5, vers 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Zoals de Joden van hun vrijheid beroofd werden, o.a., zo wil men ook nu met kleine sluwe stapjes de ongevaccineerden van hun menselijke vrijheid gaan beroven.
Voorwaar, wat God zei over de vaccinatie is te vinden via zoekbalk op de website Evangelicalendtimemachine.com.

1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.
En 3 Johannes 1, vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

En Openbaring 22, vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
En Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot, zoals het in 1942 was zal het weer zijn!
Luister ook naar de boodschap getiteld, ‘Men is uit op een wereldoorlog’.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com