DutchVideo 2016

Zoals God toen sprak spreekt Hij ook nu!

23 December 2016  God, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament gesproken tot Zijn Profeten, en ook nu in het einde der dagen. Voorwaar, steun de Volle Evangelische EndTimeMachine!

Gepubliceerd op 23 dec 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

does-god-really-speak-today

Volledige weergave: 

Shalom! Dit is een openbarende boodschap van God, woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, de Here, de God van de geesten der Profeten, laat u weten,
dat God ook door Zijn Profeten spreekt, en gesproken heeft vanaf den beginne. God gaf ook toen Zijn boodschappen al door! En opmerkelijk is, dat de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, ook nu nog dezelfde God is, en ook nu tot Zijn ware eindtijdprofeet spreekt, en ook nu nog Zijn engelen stuurt, om door te geven wat weldra geschieden moet. Voorwaar, sommigen geloven niet in het Oude Testament, omdat men niet gelooft dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, er ook toen al was.

Luister eens aandachtig…
Jeremia van het Oude Testament zegt het volgende in:

Jeremia 31, vers 31  Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.

Voorwaar, zie de dagen komen!
Is dit niet wijzen naar de toekomst? Zie, de dagen komen, luidt het Woord des Heren. Een Nieuw Verbond sloot Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Jeremia 31, vers 33  Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Voorwaar, de Here zegt dat Hij Zijn wet in hun binnenste zal leggen, en in hun hart Zijn woorden zal schrijven.
Wat voorzegd werd door de Profeten telt ook voor nu dus! Wie Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook nu heeft aangenomen, heeft hiermee ook een Nieuw Verbond ontvangen, wat vermeld werd in het Verbond van wat hier gesproken werd aan Israël en het huis van Juda. Dus wat gesproken werd door Gods Profeten, toen, telt ook voor nu!

Hebreeën 8, vers 8  Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen.

Voorwaar, zie, er komen dagen, spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Psalm 110, vers 1  Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand… tot zover.

En dit zei Koning David!
Wie was de Allerhoogste?

Psalm 110, vers 1  Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.

God, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,
heeft zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament gesproken!

Openbaring 22, vers 12 en 13  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft altijd al, vanaf den beginne, tot Zijn Profeten gesproken, en ook nu in het einde der dagen!
Voorwaar, Profeet Benjamin en Theresa zijn de Twee Getuigen. En dit verklaart ook de haat van sommigen, zodat alles tot vervulling komt. Voorwaar, steun de Volle Evangelische EndTimeMachine!

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com