DutchVideo 2019

Zo spreekt uw liefhebbende Vader: Mijn juk is zacht

Wow, dat betekent dus, dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wel héél erg veel van u houdt, en dat gij rust zult vinden, ontvangen, voor uw ziel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 31 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 31 oktober 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt uw liefhebbende Vader: 

Mattheüs 11, vers 28  Komt tot Mij, allen, “dus ook u”, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Voorwaar, hoe vermoeid en belast gij ook zijt, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaat u rust geven. 

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Wow, dat betekent dus, dat Hij wel héél erg veel van u houdt, en dat gij rust zult vinden, ontvangen, voor uw ziel! 

Mattheüs 11, vers 30  Want mijn juk is zacht, “verdraagbaar”, en mijn last is licht.
En Mattheüs 18, vers 11  Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden.

Johannes 7, vers 38  Wie in Mij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn “of haar” binnenste vloeien.
En Johannes 10, vers 28  En Ik geef hun eeuwig leven en zij, “ook u”, zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven, “ook u niet”.

Maar dan moet u wel uw eigen juk, last, loslaten, en niet meer afnemen van Mij, en ernaar omzien!
Geven is loslaten en geloven, dat Zijn juk u rust zal geven en zal zegenen.

Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Hoort gij ook naar Mij?
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. Vertrouw op de Here, en doe het goede!

Psalm 37, vers 4  Verlustig u in de Here; “zie niet op mensen, maar vertrouw op God!”, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Psalm 37, vers 5  Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.
Psalm 46, vers 3  Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde… tot zover.
Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem, “maar ook haar”, mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem “of haar” vast blijven.
En Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
Vers 9  Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld.
En vers 14  Omdat hij “of zij” Mij zeer bemint, zal Ik hem “of haar” bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat hij “of zij” mijn naam kent.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com