DutchVideo 2015

Zo spreekt de Heer: Volgt Mij, helpt Mij!

BOODSCHAP GODS: DIT IS EEN UITNODIGING VAN DE HEER YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS VAN NAZARETH, OM MEE TE HELPEN, EN UW GAVEN, UW TALENT(EN), TE GEBRUIKEN ALS VRIJWILLIGER IN DEZE BEDIENING.

Gepubliceerd op 2 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

answering the call of God

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 2 september 2015 bracht een bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, gij luistert wel naar de boodschappen Gods van Profeet Benjamin Cousijnsen, en zijt een wederom geboren Christen.
Maar hebt gij er wel eens bij stilgestaan dat gij net die persoon zijt, die vele zielen zou kunnen redden?
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. Spreekt en beheerst gij de Engelse taal, en beheerst u daarbij ook nog eens een taal, zoals het Pools, of Duits, of Portugees, of Indonesisch, of Mandarijns Chinees, of welke taal dan ook? En kunt gij het 100% spreken? Dan zijt gij uitgenodigd om u aan te melden als vrijwilliger in deze bediening, om te komen helpen. Voorwaar, red zielen voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als gij kan helpen! Voorwaar, luister ook naar de boodschap met de titel: ‘De enige opwekking bent u!’ van 1 september 2015.

Voorwaar, misschien spreekt gij Nederlands of Engels, en wilt u helpen om vele zielen te redden, door te zingen of te dansen voor de Heer, of met andere gaven?
Ook hiermee zijt gij uitgenodigd, om te helpen in de Evangelical Endtimemachine. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabboeni, Adonai, JHWH, roept u vandaag. Onderwerp u aan Zijn roepstem! Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, gebruik uw tijd niet voor onnodige dingen. Met die onnodige dingen, en door op uw stoel te blijven zitten en niks te doen, gaan er ondertussen in die tijd velen verloren… en zij vonden de dood. Voorwaar,

Johannes 12, vers 36  Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Tot zover.
En Johannes 10, vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, ken ze en zij volgen Mij.

Zo spreekt de Heer: Volgt Mij, helpt Mij!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com