DutchVideo 2013

Zit u ook gevangen in uw ‘structuur’ denken?

JEZUS CHRISTUS SPREEKT TOT U VANDAAG! VELEN GELOVEN NIET IN MIJN AUTORITEIT EN DAT IK TOEN, MAAR OOK NU NOG BEN WIE IK BEN! VELEN ZITTEN JARENLANG VAST IN HUN STRUCTUUR DENKEN EN GROEIEN NIET HIERDOOR!

Gepubliceerd op 23 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC 

vastzitten in je denken

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 oktober 2013 bracht de Heer zelf, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Zijn boodschap over aan Zijn dienstknecht en eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Vrede zij u. Ik ben wie Ik ben. Ik ben uw Rabboeni, uw Adonai, uw Meester en Heer, Tze’va’ot, Here der heerscharen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Vele kinderen geloven niet in Mijn autoriteit, en dat Ik toen, maar ook nu nog ben wie Ik ben, de Alfa en de Omega en de Heerser van al wat leeft, van elke planeet en ster en heelal en mens en dier en macht en kracht! 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Ik ben wie Ik ben, de enige Weg, de ware Weg en het Leven, de grote Overwinnaar en die het laatste oordeel geeft.

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen is Mijn eindtijdprofeet en aangesteld om geen woorden te verzwijgen. Doordat gij alleen dat wil horen, wat gij wilt horen, omdat velen in hun Bijbelse structuur denken, en opgesloten vastzitten, missen ze de nieuwe werken van de Heilige Geest. En als Profeet Benjamin Cousijnsen u namens mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u nieuwe dingen openbaart en moet doorgeven, zijn er vele Christenen die flippen, doorslaan en boos worden, omdat dit niet te vinden is in hun Bijbel! Gij praat toch ook niet alleen vanuit uw Bijbel, maar praat toch ook over andere zaken, die niet in uw Bijbel staan? Het gaat zover, dat sommigen de Bijbel verafgoden en Mij niet meer horen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Ik ben wie Ik ben, en Ik ben geen boek, Ik leef!

Voorwaar, begrijpt gij nu de boodschappen via Benjamin?

Sommigen zijn jaren Christen, maar als het Woord u niet laat groeien, en gij blijft op diezelfde hoogte van de trap, jarenlang, dan zijt gij gevangen, opgesloten! Overdenk dit. Strek u uit en ga niet flippen, sla niet door! Ik ben wie Ik ben.

En sta open voor Mijn woorden via Profeet Benjamin Cousijnsen! Wandelt in de waarheid. Ik zal u nieuwe dingen geven en openbaren en zegenen. Wie kan tegen Mij en u strijden?

Niemand!

Lees voor: Efeziërs 2, vers 8  Hier staat geschreven: Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

1 Johannes 3, vers 24  Hier staat geschreven: En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem “en in haar”. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak verder, Profeet Benjamin, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com