DutchVideo 2012

Zingen voor de Heer is het beste medicijn!

DEZE BOODSCHAP ONTVING BENJAMIN COUSIJNSEN GEDURENDE DE SLAAP. DE ENGEL GODS SPRAK IN DE LUCHT, OMRINGD DOOR VERSCHILLENDE SOORTEN VOGELS DIE HUN HOOGSTE LIED FLOTEN: LOOF DE HERE ALLES WAT ADEM HEEFT!

Gepubliceerd op 13 aug 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change © BC

Zingen voor de Heer

Volledige weergave: 

Hallo! Benjamin schrijft: Op 13 augustus 2012 in de nacht, in mijn droom, zag ik een bode engel Gods in de lucht met verschillende soorten vogels. De vogels zongen tezamen hun hoogste lied!

De engel sprak in de lucht en zei, Shalom, Benjamin! Mijn naam is Safatja; ik ben tot u gekomen in Jezus Christus’ naam. Ik ben niet zomaar uitgezonden naar de Profeet Gods. Luister wat de Here op uw hart drukt en spreekt…

Psalm 119, vers 164  Zevenmaal daags loof ik U om uw rechtvaardige verordeningen.

Psalm 126, vers 3  De HERE heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd.

Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

Psalm 138, vers 2 en 3  Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel en uw naam prijzen om uw goedertierenheid en trouw, want Gij hebt, om uws grote naams wil, uw toezegging heerlijk gemaakt. Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.

Psalm 139, vers 3  Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.

Psalm 147, vers 7  Zingt de HERE een loflied toe, psalmzingt onze God met de citer.

Er was eens een man, die altijd maar niet ging meezingen in de kerk…

Wat deed hij wel? ‘Alles wat adem heeft, love de Here…!’ Maar er kwam geen geluid uit, niets!

Op een dag stond een man naast hem en zei: “Waarom zingt u niet?”

De man zei: “Mijn stem is niet om aan te horen”.

Toen zei Benjamin: “God schiep ook de valse kraaien”.

Daarna zong de man uit volle borst mee.

Psalm 147, vers 1  Looft de HERE, want het is goed, onze God te psalmzingen, ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk.

De Here grootmaken is niet alleen voor in de kerk. 

U zei nog: Psalm 122, vers 1  Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten wij naar het huis des HEREN gaan.

De vreugde des Heren is uw kracht!

Maak Hem groot, zelfs onder de douche.

Psalm 66, vers 16  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel.

Ere zij God in de hoge!

Alle engelen maken Hem groot, met lofprijs en aanbidding. Amen.

Zingen voor de Heer is het beste medicijn voor geest, ziel en lichaam!

Benjamin, ik ga weer, en zegen u Zijn Naam boven alle naam: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine