DutchVideo 2019

Zijn goddelijke kracht verbreekt de taaiste zondemacht!

Kind van de Allerhoogste, kom in gebed tot Hem, met een nederig hart en vol ontzag. Prijs uw Abba, Vader, belijd uw zonden en ongeloof, en vraag om vergeving, dat u zich hebt laten misleiden en verblinden door het luisteren naar roddels en leugens, onder andere. En onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 24 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 juli 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Naam van JHWH, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, kind van de Allerhoogste, enige God van Israël en al wat leeft!
Voorwaar, mijn naam is Merfan, en ben een bode engel Gods.

Zeg:
“Geprezen bent U, Elohím, Adonai, Abba, Vader, mijn Rabboeni en enige Heer, JHWH, in Uw heilige en luisterrijke tempel! Geprezen, geloofd en verhoogd zij Uw heilige Naam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus!”
Al wie Hem bemint, vereert Hem met een nederig hart en vol ontzag.

Zeg:
“Ik belijd mijn zonde en ongeloof. En vol schaamte keer ik mij af van de roddels en leugens en twist, geweld en manipulatie en misleidingen en haat en liefdeloosheid.”

1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

En Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, “maar ook zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
En vers 16  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Zeg:
“Ik vraag U om vergeving, dat ik zwak was en mij heb laten verblinden door de gevallen engelen, die Gods ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, haten, en Profetes Theresa. Ik dank U, dat ik toch naar Uw boodschappen Gods heb geluisterd in de Evangelical EndTime Machine, die mijn ogen geopend hebben!”

2 Korinthiërs 5, vers 17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Zeg:
“Ik reinig me en onderhoud mijn relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.”

Jakobus 4, vers 7 en 8  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

En 1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
En vers 9 tot en met 11  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder “of zuster” haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind.

Voorwaar, Zijn goddelijke kracht verbreekt met Zijn Bloed de taaiste zondemacht. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com