DutchVideo 2019

Zijn cadeau aan u!

Doe uw heidense feesten weg; stop ermee en vereer Hem alleen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, die u het grootste cadeau gaf. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 december 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtige Naam van de enige Koning der koningen en de enige God van de Hemel en Aarde, die de mens uit stof uit de aardbodem maakte en tot leven wekte met Gods kadosh, heilige levensadem.

God schiep de mens naar Zijn beeld.
En Kadosh, Heilig is Hij, die op de Troon des Hemels zit, Adonai, Elohím, Isa, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, en kadosh, heilig zult gij zijn, want zo zegt de Here, de Enige, uw God: “Ik alleen ben Kadosh, Heilig! Ik ben de Here, uw God!”

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
En Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, gij zult Mij kadosh, heilige mensen zijn!
Gij, evenzo uw kinderen, zult u niet nederbuigen voor hun goden, noch hen dienen! Maar gij zult JHWH, de Here uw God, dienen, dagelijks, en u met Hem verzoenen, met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die zich overgaf voor alle zonden op het kruis van Golgotha. Zijn cadeau aan u is: Wie Hem toelaat in zijn of haar hart, ontvangt vergeving en redding en verlossing van zijn of haar zondige levenswandel! Maar de vrije keus is aan hen, die gered willen worden.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En Johannes 10, vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, doe uw heidense feesten weg!
Stop ermee en vereer alleen Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, die het grootste cadeau gaf. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com