DutchVideo 2015

Zij maakten de beste keuze!

Boodschap Gods: Hij geeft u Zijn Shalom en bescherming, en uw vrucht wordt niet ontroerd of versaagd. Hij of zij in Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, heeft voor het beste gekozen, voor zegeningen en eeuwig leven!

Gepubliceerd op 9 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Proverbs 10, verse 7

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 april 2015 bracht een bode engel Gods woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Blesia en ben een bode engel Gods.

Spreuken 10, vers 7  De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn… “Zeg:Hallelujah!”… maar de naam der goddelozen zal wegrotten.

Voorwaar, zo is de goddeloze als een vrucht, dat de andere vruchten met zijn of haar goddeloosheid zal aantasten.
Maar wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aangenomen hebben, zal met zijn of haar vrucht tot zegening zijn! Ook is het zo, dat u een rotte appel niet plaatst tussen de goede. Dus die neemt u weg, omdat het niet samengaat. Voorwaar,

Spreuken 10, vers 6  Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen… “Let op!”… maar de mond der goddelozen verbergt geweld.

Voorwaar, zoals een rotte vrucht verloren gaat, vanwege de zonde en overname, betekent het ook dat hij of zij, die in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn, het beste gekozen hebben voor zegeningen en eeuwig leven!
Hij geeft u Zijn Shalom en bescherming. En uw vrucht wordt niet ontroerd of versaagd.

Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. “Zo spreekt de Heer.

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bent u rijker dan een aardse goddeloze koning!

Spreuken 10, vers 29  De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.

Goede en slechte vruchten, zegen en onheil, gaat niet samen; dat botst.
Een goddeloze kan zich beter bekeren!

Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com