DutchVideo 2018

Zie op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Vertrouw op de Here, en laat Zijn woorden binnenstromen door Zijn Geest. Laat niemand je stoppen om Zijn heilige weg te betreden. Hij wil u laten groeien en u zegenen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 19 november 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: 

Jesaja 46, vers 7  Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn plaats. Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet, uit de benauwdheid redt hij hem niet.
En vers 4  Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
Jesaja 35, vers 3  Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën.
En vers 8  Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.

Voorwaar, 

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Jesaja 49, vers 16  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.

Voorwaar, vertrouw op de Here, en laat Zijn woorden binnenstromen door Zijn Geest! 

Klaagliederen 3, vers 20  Zo vaak mijn ziel dit gedenkt, buigt zij zich neder in mij.
Vers 24 tot en met 26  Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil des Heren.
Vers 22  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op.
En vers 21  Dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen.

Voorwaar, verblijd u in de Here, en vertrouw Hem! 

Ezechiël 2, vers 1 en 2  Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, die tot mij sprak.

Voorwaar, sta in Zijn kracht, en strek uw handen uit naar omhoog.
En zie op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Mattheüs 5, vers 3 en 4  Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
En vers 8 tot en met 11  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Voorwaar, houd uw oog zuiver, en wandel op Zijn smalle weg!
Laat niemand je stoppen om Zijn heilige weg te betreden. Hij wil u laten groeien en u zegenen!

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
En Mattheüs 7, vers 14  Want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Voorwaar, ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com