DutchVideo 2019

Zie niet op het brullen van de boze, maar op de overwinning van God

Wanneer de boze je bespot, moet je er dan niet op ingaan. Luister beslist niet naar zijn woorden! Laat de bespotters maar aan God over. God zal, net als bij Nehemia, u tegemoetkomen en voor jullie strijden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 7 januari 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.

Voorwaar, wederom zijn vele gebeden opgestegen.
Welk voornemen heeft u zich voorgenomen in dit nieuwe jaar? Welk geschenk geeft u aan de Here God?

Voorwaar!
Zoals de profetische, voorzeggende boodschappen reeds voorzegd hebben, zoals de boodschap met de titel: ‘Aan de vrucht herkent men wie echt een Christen is of nep’, de Heer weet welke slechte boom omgehakt gaat worden en in het vuur geworpen zal worden. Laten we eerlijk zijn, dat satan de social media gebruikt, zoals Twitter en Facebook onder andere, en graag kwaadspreekt over anderen. Hoe vele huwelijken zijn al kapotgemaakt door de media, waar zogenaamde Christenen ook bij betrokken zijn, en anderen zwartmaken in zijn of haar roddelclub! Voorwaar, de Here vindt de roddelaars en kwaadsprekers zielig, vanwege dat het geschenk aan hen vaststaat: de hel. Voorwaar, maak u niet schuldig, maar ga naar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om van uw valse vruchten af te komen.

Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen,

Nehemia 4, vers 4  Hoor, onze God, hoe wij gehoond worden, en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd en geef hen als buit over in een land van gevangenschap.

Nehemia werd ook bespot, en begon te bidden.
Hij, Nehemia, vroeg aan God, net als jullie, om voor hem te strijden tegen het kwaad. Wanneer de boze je bespot, moet je er dan niet op ingaan. Luister beslist niet naar zijn woorden! Laat de bespotters maar aan God over! God zal, net als bij Nehemia, u tegemoetkomen en voor jullie strijden. Hoewel bespottingen en leugens jullie echt kunnen raken, ga ermee naar God!

1 Petrus 5, vers 6  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Laat je er niet van afbrengen, om verder aan jullie relatie te werken en te bouwen. 

Jesaja 48, vers 10  Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende.

Voorwaar, de boze probeert altijd degene die in Christus is af te laten keren van God!
Hij, de satan, is een brullende leeuw en kan heel hard en dreigend brullen. Maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft de boze overwonnen; Hij regeert! Zie niet op het brullen van de boze, maar op de overwinning van God. En neem je wapenuitrusting ter hand, je positie in Christus, om weerstand te kunnen bieden. Zie niet op uiterlijke strijd, maar zie op Gods innerlijke overwinning!

Men kan veel leren vanuit Nehemia 4  Lees dit voor uzelf.

Voorwaar, Benjamin en Theresa zijn zeer geliefd in de Hemel, meer dan op Aarde.
Dat heeft meer waarde! 

1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.
En vers 7 tot en met 11  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.

Voorwaar, de satan is overmeesterd!
En wie echt in Christus is, weet dat de waarheid, Gods boodschappen, het meest wordt aangevallen, en Gods dienstknechten. Maar weet boven alles, trap op de satan, en schenk geen aandacht aan hem: de satan in de media, zoals Facebook en Twitter onder andere, of u maakt zich schuldig!
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com