DutchVideo 2018

Zie, het Lam Gods!

En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Zie op het Lam Gods, en volg Hem! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 febr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 8 februari 2018 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u allen in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Johannes 1, vers 35 tot en met 40  De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods! En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde Zich om en zag, dat zij Hem volgden, en Hij zeide tot hen: Wat zoekt gij? Zij zeiden tot Hem: Rabbi – wat, vertaald, wil zeggen: Meester –, waar houdt Gij verblijf? Hij sprak tot hen: Komt en gij zult het zien. Zij kwamen dan en zagen, waar Hij verblijf hield, en zij bleven die dag bij Hem; het was omstreeks het tiende uur. Tot zover.

Voorwaar, alles achterlaten en Hem volgen, het Lam Gods, is ook doen wat Hij van u vraagt.
En Hem volgen is ook je volledig overgeven, met je hart en ziel en verstand en wandel. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil u Zijn wetten in uw verstand leggen en in uw hart schrijven, en zeggen, dat Hij u tot een God wil zijn, voor u, en u wil zegenen! Voorwaar, doe wat Hij van u vraagt. Dan zult u Hem kennen, van de kleinste tot de grootste. En Hij zal u genadig zijn en uw ongerechtigheid en zonde vergeven. En Hij zal het niet meer gedenken en Hij zal met u een nieuw verbond aangaan. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Wat zoekt gij?
Laat uw ziel in Hem, door rechtvaardigheid en geloof, behouden blijven! En wees niet nalatig, wat ten verderve leidt. Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Tot zover.

Zie op het Lam Gods, en volg Hem!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com