DutchVideo 2013

Zie de duisternis en donkerheid en wat komt!

ZIE DE DUISTERNIS EN DONKERHEID EN WAT KOMT! DE ANTICHRIST GRIJPT WEDEROM OM ZICH HEEN MET ZIJN OBAMACARE, WANT HIJ WEET: ZIJN TIJD IS KORT! WEES STERK EN BEDENK, DAT GOD DE TIJD ZO KAN INKORTEN!

Gepubliceerd op 4 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

merkteken van het beest in Obamacare!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 december 2013 bracht een bode engel van de almachtige God de volgende profetische en waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Rafaël.

Voorwaar, wederom laat ik u eraan herinneren, dat in het Hebreeuws ‘bliksem’ staat voor ‘satan’: Barack Obama.

Lukas 10, vers 18  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

Voorwaar, ziet gij echt niet, dat de antichrist zijn macht grijpt en het beest is, de antichrist?

Voorwaar, zelfs Profeet Benjamin Cousijnsen vertelde u van tevoren, dat de antichrist zou winnen met de verkiezingen in 2012. Verder zeg ik u: de antichrist komt uit de stam Dan, en zoals voorspeld was, kreeg hij de prijs van de vrede ook!

Obama werd gevraagd, om zijn paspoort te laten zien. Zelfs bood men hem 5 miljoen dollar aan voor een liefdadigheidsinstelling. Echter, nog steeds zijn alle papieren van de antichrist vervalst!

Johannes 8, vers 43 en 44  Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Voorwaar, ook heeft Obama, de antichrist, een hekel aan Koranverbrandingen.

Waarom?

Omdat hij óók een Koran heeft!

Ook heeft Obama vele galgen getransporteerd naar FEMA kampen, en heeft in China zelfs het folteren van Christenen bijgewoond.

Voorwaar, de antichrist grijpt wederom om zich heen met zijn Obamacare, want hij weet: de tijd is kort!

1 Petrus 5, vers 8 en 9  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Voorwaar, de technologische gevallen engelen werken samen met de antichrist en zijn bezig, om de media, via radio en TV en YouTube en andere computerdiensten, over te halen, om geen kerkdiensten uit te zenden, maar te blokkeren!

Alleen als men samen overgaat tot één religie van alle richtingen samen, zal men nog welkom zijn. En de RFID-chip moet men hebben geaccepteerd.

Voorwaar, al gaat satan rond als een brullende leeuw, wees niet bevreesd, maar wees getrouw tot de dood. Wees sterk en bedenk, dat God de tijd zó kan inkorten!

Zie, de duisternis en donkerheid en wat komt!

Vele regeringsleiders en kerken zullen achter Obama’s plannen staan en zweren al trouw.

Lees voor: Openbaring 13, vers 4  Hier staat geschreven: En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Voorwaar, weiger de RFID-chip!!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Ook deel ik u mee, dat het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ nu zeer spoedig in uw bezit zal zijn.

Het is de afgelopen dagen reeds verstuurd! Voor overige vragen kunt u contact opnemen met [email protected]

Gods zegen!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com