DutchVideo 2018

Zekerheid is…

De bode engel bracht een boodschap van God over wat zekerheid betekent in het licht van Gods Woord. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 febr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Vandaag, 22 februari 2018, bracht de bode engel van God, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Minada, een bode engel Gods.

Zekerheid is dat men weet waar men heen gaat: Hemel of hel.
Zekerheid is ook Gods woorden in je hart terecht laten komen, en Zijn goedheid en genade en vergeving en liefde en geloof en hoop en vreugde. Zekerheid is ook tevreden zijn voor de overwinning, die Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gaf aan het kruis, en u redde van de dood.

1 Korinthiërs 13, vers 6 en 7  Zij “maar ook hij” is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij, “zowel hij”, is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij “en hij”, alles gelooft zij “en hij”, alles hoopt zij “en hij”, alles verdraagt zij “en ook hij”.

Tot deze zekerheid behoren ook de dingen, die men hoopt en niet ziet!
De grootste zekerheid is om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, als de enige Heer van uw leven te erkennen, en uw relatie naar Hem toe trouw te onderhouden.

2 Korinthiërs 1, vers 6 en 7  Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.
En vers 9 tot en met 11  Ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbede, opdat uit veler mond voor de genade, ons geschonken, veelvuldig dank gebracht worde voor ons.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com