DutchVideo 2013

Zegen en aanbidding geeft kracht en overwinning!

27-06-2013  BOODSCHAP GODS: ZEGEN EN AANBIDDING GEEFT KRACHT EN OVERWINNING! LAAT EEN LOFLIED OP UW LIPPEN ZIJN; GEPREZEN ZIJ DE HEER DIE EEUWIG LEEFT! HIJ HOUDT VAN U, AANBID HEM ALLEEN!

Gepubliceerd op 27 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

dansen aanbidding

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 juni 2013 bracht de engel des Heren de volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet. Dit ga ik nu aan u voorlezen.

Shalom, Profeet Gods! Ik ben het, Michaël. Ik werd uitgezonden naar u, en kom naar u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Hij is de Koning en de Redder van uw ziel.

Olé, wees blij in de Heer! Toon uw liefde voor God en voor elkaar.

Stel niet uit, want Gods weg is de beste.

U daar, Hij stierf ook voor jou en overwon de dood.

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft!

Hij ziet u, juich! Want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, doorgrondt uw hart.

Voorwaar, de vreugde des Heren is uw kracht. Laat een loflied op uw lippen zijn.

Waardig is het Lam. Hij houdt van u. Aanbid Hem alleen.

Baruch Ha Ba B’Shem Adonai!

Israël, loof de Heer! Kom, laat ons buigen, Hem eer betuigen. Kinderen van Sion, de Heer is sterker dan de muren van Jericho. Zegen en aanbidding geeft kracht en overwinning. Ere zij aan de Heer!

Lees voor: Psalm 29, vers 4 tot en met 5, en Psalm 18, vers 31, en Johannes 3, vers 16  Ik begin bij

Psalm 29, vers 4 tot en met 5  Hier staat geschreven: De stem des HEREN is vol kracht,

de stem des HEREN is vol glorie. De stem des HEREN breekt ceders, ja, de HERE verbreekt de ceders van de Libanon.

Psalm 18, vers 31  Hier staat geschreven: Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

SHALOM! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com