DutchFor the Children EN/NLVideo 2018

Zeg nooit meer ‘Snotneus die je bent’ tegen een kind!

29-03-2018  Misschien heeft iemand dat wel eens tegen je gezegd, terwijl je helemaal geen loopneus had. Luister maar eens, wat de Here Jezus Christus van dit soort opmerkingen vindt en hoe Hij over jou denkt. Luister naar Zijn woorden, die vandaag speciaal voor jou, namens de Here God worden overgebracht, omdat Hij jou belangrijk vindt en heel veel van je houdt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Oh, oh, oh…
Hé, hallo, wat is er aan de hand?
Oooh, oooh…
Hé, wat ben je verdrietig… wat is er aan de hand? Hallo, kinderen, welkom! Even wachten, hoor, want het gaat hier niet goed.
Ooohhh…
Hé, wat is er aan de hand? Ik zie jou nooit zo verdrietig!
Oh, tante Martje!
Ja, vertel het eens.
Oh, weet je wat er gebeurd is?
Nee, als ik het wist, zou ik het jou zeggen. Maar jij moet het mij zeggen.
Ohohoho!
Hé, hé, hé, hé, zeg het nou eens.
Ze noemen mij ‘snotneus’!
Snotneus?
Jaaa!
Oh, dat is gemeen, zeg! Maar dat is ook toevallig, zeg. Vandaag gaat de boodschap van God, die Rafaël bracht – ik was zojuist aan het lezen – over snotneuzen.
Hè?
Ja, toevallig, hè?
Oh.
Ja, weet je, en als je luistert, dan ben je dadelijk geholpen met de boodschap.
Oh, dat is leuk!
Ja, ssst, kom er maar bij zitten, bij tante Martje. En jullie ook, kom er maar allemaal bij zitten, en ga maar lekker luisteren naar de boodschap van God, die woord voor woord overgebracht is door de bode engel van God, Rafaël. Kijk eens… Nou, ik zal beginnen, en er staat:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, – ja, dat is de Joodse Naam voor Jezus Christus, weten jullie nog wel? – JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, sprak de bode engel van God, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.
Oh, echt waar?
Ja, echt waar. Maar dat gebeurt eigenlijk dagelijks bij Profeet Benjamin Cousijnsen. Die schrijft elke dag de boodschappen van God op, als de engel erbij komt staan.
Ohhh! Dat is bijzonder, hè?
Ja, dat is heeel bijzonder. Maar God is altijd dezelfde geweest, hè? En die brengt in deze tijd, de eindtijd, de boodschappen van God. Heel belangrijk, hoor! Maar ssst, we gaan verder luisteren.
Ja.

Wie is er weleens verkouden?
Jullie? Jij? Ja, ik ook weleens.
Ja, ik ook, maar nu niet, hoor!
Nee, hè? Luister, en als je je niet goed aankleedt en niet goed inpakt, ja, dan heb je zo een koutje te pakken. Want als je je niet goed inpakt, zodat je beschermd bent tegen de kou, dan kun je verkouden worden en een loopneus oplopen, en een snotneus krijgen, haha. En verder zou ik zeggen: Wees niet eigenwijs, maar doe je juiste kleding dagelijks aan, als een soort van wapenrusting als het ware, om stand te houden tegen allerlei ziektes.
Ja.
Ja, wist je, dat de Bijbel ook spreekt tegen de mensen?
En Hij spreekt ook over de wapenrusting, onder andere in:

Efeziërs 6, vers 13  En daar staat geschreven: Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Oh, ja dat is wel belangrijk, hè?
Ja, dat is heel belangrijk. En voorwaar, hebben ze wel eens ‘snotneus’ tegen jou gezegd?
Ja, net gebeurde dat nog, hè?
Ja, dat is waar; dat is ook toevallig, zeg! Nou, luister eens, dit slaat helemaal nergens op, hoor.
Nee, hè?
Nee, want als je geen snotneus hebt, ja, weet je wat er dan gebeurt? Dan liegen ze eigenlijk tegen jou.
Ja, dat is waar.
Ja, dat is zeker waar, dat is niet leuk, he, als ze dat tegen jullie zeggen, of tegen jou?

Nou, voor God ben je belangrijk!
Jippieee!
Ja, natuurlijk ben je belangrijk, en het slaat nergens op dat mensen dat zeggen. En de Here God, die neemt jouw woorden heel serieus, ja, ook van jullie thuis. En hoe jong of hoe oud je ook bent, het maakt helemaal geen fluit uit. De Heer, die luistert naar jou en die vindt je belangrijk, al je woorden! Die zal jou nooit een snotneus noemen.
Nee, natuurlijk niet.
En verder zei de bode engel van God: Als ze dus zeggen, dat je een ‘snotneus’ bent en dat je niks weet, dan slaat het nergens op, als je geen snotneus hebt. En dan liegt die persoon tegen jou, als je geen loopneus hebt. Al bedoelen iets anders ermee, hè?
Ja.
Of je nu een snotneus hebt of niet, God kijkt naar jouw hart… ja, naar jouw hart! Ja, goed zo, naar wie jij echt bent, hè? En dat is voor de Heer belangrijk. En verder gaf de bode engel Gods:

Mattheüs 18, vers 2 tot en met 6  En dat ga ik lezen uit de Bijbel, uit Gods Woord. En hier staat geschreven: En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, – ja, en ook als jij; jij bent ook nog maar een klein kind-kikkertje, hè? Ja, ja, – die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. – Jippie! Ja, ssst, luister maar… – En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, – hoe hij ook is of eruitziet, of hoe hij ook doet, – ontvangt Mij, – zegt de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. – Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem “of haar” zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.

Ohhh, nou, nou, nou, dat zijn heftige woorden!
Maar dat zegt de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach zelf, hoor, hier in Zijn Woord. Ja, en tot zover, tot en met vers 6. Ja, en toen sprak de bode engel verder, en die zei: 

Jezus Christus komt ook voor de snotneuzen op!
Ja! Dat is mooi, hè? Ja, ha, jippie!
Weet dit: engelen vangen veel wind. Hè, engelen vangen veel wind?
Ja, waar slaat dat nou weer op?
Nou, ik weet ook niet waarom Rafaël dat zegt. Eh, eh, wat zou hij daarmee bedoelen?
Huh, huh?
Ik weet het ook niet. Weten jullie, kinderen, waarom Rafaël nou ineens schrijft van weet dit: engelen vangen veel wind? Wat een gekke opmerking, hè?

Hé, ik heb een idee!
Ja, wat voor idee heb je dan?
Eh, eh, als de kinderen nou een briefje schrijven, als ze het antwoord weten?
Hé, dat is een goed idee!
Ja, en naar de Evangelicalendtimemachine.com sturen. Ja, dat is leuk, als ze weten wat Rafaël hiermee bedoelt!
Hé, dat is een leuk idee. Ja, laten we dat doen, OK? Ja, als je het antwoord weet, dan maak je dit opsturen naar de Evangelcal EndTime Machine.

En verder zei Rafaël, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook wij zeggen samen, Ruacha, Yeshu, Shalom! Bye, bye, zwaai, zwaai! Tot de volgende keer

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com