DutchVideo 2022

Zeg het volgende

Inleiding: Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Psalm 139, vers 3

Gepubliceerd op 27 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Zeg het volgende:

Psalm 144, vers 1 en 2 Geprezen zij de Here, mijn rots, die mijn “God” handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg. Mijn goedertierenheid en mijn vesting, mijn burcht en mijn bevrijder, mijn schild en bij wie ik schuil, die volken aan mij onderwerpt.
En Psalm 145, vers 20 De Here bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.
En Psalm 147, vers 5 en 6 Groot is onze Here en geweldig in kracht, zijn verstand is onbeperkt. De Here houdt de ootmoedigen staande, maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe.
En Psalm 138, vers 3 Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.
En vers 7 Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoudt Gij mij in het leven….tot zover.
En Psalm 139, vers 3 tot en met 6 Gij onderzoekt “mijn gedachten”, mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

Tot slot,

Psalm 130, vers 5 en 6 Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord; mijn ziel wacht op de Here, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.
En Psalm 10, vers 15 Hij bukt, duikt ineen, en de zwakken vallen in zijn sterke klauwen. Hij zegt in zijn hart: God vergeet het, Hij verbergt zijn aangezicht, Hij ziet het in eeuwigheid niet.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com