DutchVideo 2013

Ze zijn uit op 1 ding: ‘een lekker ding!’

28-08-2013  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, DE WARE LIEFDE IS NIET IN DE WERELD TE VINDEN! VELEN ZIJN MAAR UIT OP 1 DING EN ZIEN DE ANDERE PERSOON ALS EEN LUSTOBJECT! GOD IS LIEFDE, WARE LIEFDE!

Gepubliceerd op 28 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

man kijkt naar vrouw - lustobject

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 28 augustus 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gij zijt jong en zo eigenwijs!

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Romeinen 13, vers 8, 9 en 10  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Voorwaar, de ware liefde is niet in de wereld te vinden; de ene teleurstelling na de andere…

Velen zijn maar uit op één ding en zien de andere persoon als een lustobject, en ze zeggen: “Lekker ding!” Alsof gij een ding zijt voor eenmalig gebruik!

Vele jongeren zijn beschadigd en verhard door de wereld.

Lees voor: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, God is liefde, ware liefde, en zond Zijn geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Zijn gedachten gingen ook naar u uit, en Hij koos ervoor om uw zonden, alle vergissingen, te dragen en in uw plaats gestraft te worden, in liefde voor u! Hij rekende u uw zonden niet toe. Maar Hij roept ook vandaag tot u: Geloof in Mij, volg Mij, bekeer u, word Mijn kind!

Johannes 3, vers 16 en 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Als gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil ervaren in uw hart, praat dan veel met Hem.

En vraag om vergeving van uw wandel en zonden, en nodig Hem uit in uw hart. Kom zoals u bent! Schaam u niet! Hij begrijpt u en schenkt u redding en vergeving en ware liefde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg tegen u: Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com