DutchVideo 2012

Ze noemen Jezus: Isa, en noemen Hem een Profeet!

16-12-2012  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR MARAKAI, EEN BODE ENGEL GODS, AAN BENJAMIN COUSIJNSEN: DE HERE GOD ZELF MAAKT DUIDELIJK, DAT JEZUS CHRISTUS ZIJN GELIEFDE ZOON IS, EN GEEN PROFEET ISA!

Gepubliceerd op 16 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jezus Christus - wit gewaad

Volledige weergave:

Hallo! Op 16 december 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben een bode engel Gods.

Lukas 10, vers 12  Ik zeg u, dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die stad.

De godsdienst van de grote religieuze heilige leiders hebben een contract ondertekend met verschillende godsdiensten. Men streeft naar één godsdienst van alle richtingen en men moet deze godsdienst gehoorzamen! Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, De Islam wordt gezien als hetzelfde geloof, wat de Christenen hebben.

Ze noemen Yeshua: Isa, en noemen Hem een Profeet! Hoor, wat ik u zeg!

Mattheüs 3, vers 17  En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, “ik herhaal: Deze is mijn Zoon”, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Mattheüs 16, vers 16 en 17  Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar!

Johannes 3, vers 33 tot en met 36  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Ik ben een bode engel Gods, Marakai, Hoor! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is geen Profeet!

Benjamin Cousijnsen wel. Hij, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, is het die doden opwekt en zichzelf na drie dagen. Hij is het die de zonden aan het kruis droeg in uw plaats, om u nog te redden! Wie dreef bozen geesten uit en genas de zieken, en deed machtige wonderen? En gij noemt Isa een Profeet? Wie mag Benjamin dan wel zijn!?

Johannes 1, vers 12  Doch allen, die Hem, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.

Voorwaar, lees de Bijbel!

Johannes 12, vers 49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet.

Geliefde Profeet Gods, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com