DutchVideo 2016

Zalig zijt gij

Zalig wie gehoor geeft aan Mijn dienstknecht en Profeet.

Gepubliceerd op 1 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

true worship2

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 1 september 2016 ontving ik de volgende boodschap, die ik graag met u wil delen.

Shalom, van harte welkom bij de Evangelical Endtimemachine!
Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Mirsiach en ben een bode engel Gods.

Zo spreekt de Here:
Voorwaar, Mijn kind, Ik ben wie Ik ben, en heb gesproken zoals toen! Ik ben kadosh, heilig, en spreek dezelfde woorden; ze zijn getrouw en waarachtig. Zalig zij, die in Mij geloven en die zich bekeerd hebben en die hun gewaden gewassen hebben! Zalig wie gehoor geeft aan Mijn dienstknecht en Profeet Benjamin Cousijnsen. Zalig zijt gij!

Romeinen 6, vers 6 en 7  Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

Zegt: “Halleluja!”
En dank Mij voor het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Zalig zijt gij, die alleen Mij aanbidden, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Rabboeni.

Johannes 4, vers 23 en vers 24  Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Voorwaar, Ik, JHWH, zeg u: Blijf in Mij, en heb ontzag en respect voor Mijn woorden.
Wees zalig en onderhoud uw relatie, en wees zuiver en puur van hart, en onderhoud u. Ik, de Here, sluit u in Mijn armen en kus u. Wat heb Ik u toch lief, Mijn kind!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com