DutchVideo 2013

Yeshua, Jezus Christus, zegt het volgende tot u!

15-08-2013  DE HEER YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, BEMOEDIGT EN GEEFT IN DEZE BOODSCHAP EEN PERSOONLIJKE BOODSCHAP AAN MEERDERE MENSEN, MAAR OOK ALS UW NAAM ER NIET BIJ STAAT, HEEFT HIJ EEN WOORD VOOR U! DE HEER HOUDT VAN DE MENSEN EN KENT EEN IEDER BIJ DE NAAM, EN WEET WAT HIJ OF ZIJ NODIG HEEFT. DE HERE ZEGENE U MET ZIJN WOORDEN! RUACHA, YESHU, SHALOM!

Gepubliceerd op 15 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 15 augustus 2013 brachten twee bode engelen Gods na elkaar, in de vroege ochtend, weer twee bijzondere boodschappen van de almachtige God over, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Deze boodschap ga ik nu aan u voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Revalë.

Voorwaar, de Heer benoemt u bij de naam.
Vrees niet, maar luister aandachtig.

Rebekka Wilson, zo spreekt de Heer:
Ik ben uw Toevlucht en uw Hulp. Ik heb u lief! Laat uw ogen voorwaarts blikken en laat uw hart Mijn woorden vasthouden.

Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Voorwaar, Paty Flores, Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreek tot u:
Neem Mijn stem ter ore als Ik tot u roep.

Psalm 138, vers 3  Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg ook het volgende door voor Randy Reed:
Ik, de Heer, ben uw Schild en uw Zegen in de liefde.

Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem “en haar” vast blijven.

Voorwaar, Stephanie Brown, 

Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

Voorwaar, gij die niet genoemd zijt, en toch nu luistert, dit woord is voor u:

Psalm 62, vers 11  Vertrouwt niet op verdrukking, stelt geen ijdele hoop op roof; als het vermogen aanwast, zet er het hart niet op.
Psalm 34, vers 19 en 20  De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE. 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, ik ga nu, Profeet Benjamin Cousijnsen. Vrede zij u. Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! De Here zegene u, en luister ook naar de volgende boodschap.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com