DutchVideo 2012

Yeshua HaMasiach is de enige Weg tot behoud!

27-12-2012  BOODSCHAP GODS, DIE DE BODE ENGEL DOORGEEFT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, EN DEZE BRENGT NAMENS JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH. DE HEER HOUDT VAN U, MAAR HAAT DE ZONDE; IN LIEFDE ROEPT HIJ U NU!

Gepubliceerd op 27 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

ga, en zondig niet meer!

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 27 december 2012 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods.

De bode engel Gods begon te spreken, en hij begon met: Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, is de enige Weg voor behoud.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, ik zag u en gij stond voor het raam en verkocht uw lichaam, voor geld!

Ooit werd een vrouw opgepakt…

Johannes 8, vers 4 en vers 5  Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?

1 Korinthiërs 6, vers 18  Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.

1 Korinthiërs 6, vers 10  Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

U daar, ja u!

1 Korinthiërs 6, vers 15 en 16  Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 8, vers 4 en 6  Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus, hij bukte neder en schreef met de vinger op de grond.

Johannes 8, vers 7 en vers 8 en vers 9 en vers 10  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?

Johannes 8, vers 11  En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

1 Korinthiërs 6, vers 19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

Voorwaar, Hij, Jezus Christus, veroordeelt u niet.

Ga nu heen, en uw zonden worden kwijtgescholden. En laat voor u bidden in een volle evangelische kerk, en bid nu zelf ook en geef uw hart aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Vanaf dan is het oude voorbij en het nieuwe is gekomen. Streef naar eeuwig leven.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com