Church RuachDutchVideo 2018

Yeshua HaMashiach richt zich o.a. tot Kerk Ruach via Zijn Profeet tijdens zijn slaap

Ik, Yeshua HaMashiach, moedig Ruach aan om krachtig en standvastig te zijn! Profeet Benjamin werd in de nacht, terwijl hij sliep, in de geest toegesproken door de Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus zelf, bij Gods Troon, en hij ontving een bemoedigend woord, en ook een woord van belofte en bemoediging voor de Kerk Ruach in de Filipijnen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 31 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 31 juli 2018 schreef Profeet Benjamin Cousijnsen het volgende verslag op.

Shalom! Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, werd vannacht tussen 24:00 en 1:00 uur toegesproken, terwijl ik sliep.

Ik zag Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
En zo sprak de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot mij: Kom nader, Mijn uitverkorene.
Met moeite trad ik nader, omdat de heiligheid zo overweldigend is en de kracht en heerlijkheid zo groot! Ik viel op mijn knieën, en huilde. Hij stond op van Zijn Troon; dat zag ik door mijn tranen heen. En opeens voelde ik Zijn hand op mijn schouder liggen, en ik voelde dat Zijn liefde mij doorstroomde. Ik zei: “Ik ben Uw aanraking niet waardig, ik ellendig mens”.
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zei: Ik maak geen vergissingen, en heb u uitverkoren en geroepen als Profeet. Ik heb een verbond met u. En Ik heb u gewassen met Mijn rein, kostbaar Bloed.

Geef het volgende door:
De oogst is groot, kinderen van Ruach! De oogst is dichterbij; zowel Mijn Rijk is nabij en Mijn Heilige Geest. Ik wil de harten doorstromen en vernieuwen. Ook wil Ik Ruach aanmoedigen om krachtig en standvastig te zijn tegen de overheden en machten van de duisternis, tegen de boze geesten, en zowel tegen kwaadsprekers en roddelaars! Neem daarom de wapenrusting:

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 19  Hier staat geschreven: Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken.

Voorwaar, Ruach, laat u door niemand ontmoedigen en verzwakken!
Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ben met u, en ben bezig in de kerk en harten. Zie, een sterke wind blaast en raakt vele harten aan! Huil maar. Wacht maar, alles wordt nieuw. Als u zich beschermt met Mijn wapens, zal Ruach bekend staan in de Filipijnen als een krachtige kerk, waar Ik aanwezig ben met tekenen en wonderen!

Profeet Benjamin, Ik plaats u terug in bed, en schrijf alles op en deel het.
Toen werd ik wakker en schreef alles op.
Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com