DutchVideo 2018

Yeshua HaMashiach kent u beter dan een dokter

Als kind van God mag u er zeker van zijn, dat niets u kan scheiden van Gods liefde. Hij kent uw hart, en weet hoe u in elkaar zit, beter dan een dokter of wie dan ook! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 27 september 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Romeinen 8, vers 27  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Bresner, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kent uw hart, en weet hoe u in elkaar zit, beter dan een dokter of wie dan ook!

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd “als kind van God”, dat noch dood noch leven, noch engelen, “u hoort het goed”, noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, “ja, luister goed”, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke “alleen” is in Christus Jezus, onze Here, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth”.

Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. “Amen!

Filippenzen 2, vers 18  Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com