DutchVideo 2021

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf heeft ervoor gekozen om wederom de mensheid toe te spreken

23-02-2021 Voorwaar, sinds 2012 worden vele boodschappen zoals bemoedigingen, vermaningen en waarschuwingen overgebracht. Zij die niet willen horen, gaan verloren!

Gepubliceerd op 25 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 23 Februari 2021 kreeg ik de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, voorwaar mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, deze boodschap word u overgebracht woord voor woord door uw Abba, Vader, uw Rabboeni, uw Meester en Here der heren, Adonai, Elohim, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach in het Hebreeuws, de Opgestane en levende Heer!

Voorwaar, sinds 2012 worden vele boodschappen zoals bemoedigingen, vermaningen en waarschuwingen overgebracht.
Vele profetieën zijn reeds vervuld die Gods eenvoudige, geliefde en ware eindtijdprofeet mocht doorgeven. Voorwaar, ook wil de Here u danken voor uw onvermoeibare inzet en trouwheid en steun en het vertalen van de boodschappen en het delen ervan. Voorwaar, ook gaat de dank uit naar de trouwe giftgevers. De Here heeft een blijmoedige gever lief.

Voorwaar, de boodschappen van de Here zijn kostbare parels en kostbare lessen vanuit die de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus met u deelt.
Een valse profeet zou u nooit gaan waarschuwen namens de Here en Gods kostbare parels delen met u. Voorwaar, sommige ogen gingen open bij het aanhoren van de boodschappen en werden aangeraakt. Maar er zijn ook sommigen die eigenwijs waren en slecht, zelfs sommige christenen die in hokjes denken, die niet de boodschappen van de Here zelf serieus namen en Hem bespotten, ze zullen voorzeker verloren gaan.

Voorwaar, de tijd is kort!
En Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf heeft ervoor gekozen om ook u nu wederom de mensheid in de wereld toe te spreken via Zijn uitgekozen, gezalfde en ware Profeet, Benjamin Cousijnsen. Men zou hem ook dankbaar moeten zijn voor de boodschappen delen maar helaas zijn er ook sommigen ondankbaar die hen kostbare parels aan de zwijnen geven om te vertrappen. Hen loon is de uitspraak van de Here zelf: Zij die niet willen horen, gaan verloren!

Voorwaar, luister naar de boodschappen regelmatig.
De Here heeft reeds vele tranen gedroogd en velen weer zien stralen en bemoedigt en terecht gewezen maar boven alles gered!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com