DutchVideo 2012

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt!

03-10-2012  VOORWAAR, VOORWAAR, JEZUS CHRISTUS SPREEKT! DE HERE JEZUS CHRISTUS SPREEKT IN DEZE BOODSCHAP, DIE DOOR DE BODE ENGEL GODS AAN BENJAMIN WORDT OVERGEBRACHT, OP ZEER DIRECTE WIJZE, TOT U!

Gepubliceerd op 3 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

It is all about Yeshua

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. ’s Avonds op 3 oktober 2012 bracht een engel des Heren deze boodschap tot mij.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus. In Zijn naam ben ik tot u gekomen. Mijn naam is Ismaëla. Ik spreek namens Yeshua rechtstreeks tot u, gelijk alles opgeschreven staat in de heilige Geschriften.

Johannes 8, vers 31 tot 33  Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Voorwaar, voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt!

U daar, die luistert, Ik heb u waarlijk lief. Ik wou dat u in Mij ging geloven. Ook wou Ik, Yeshua HaMashiach, uw zonden dragen en boeten voor alles wat u de God van Izaäk, Jakob en Abraham, Mijn Vader, hebt aangedaan. U verdiende de straf, die Ik op Mij genomen heb.

Johannes 8, vers 36 en 37  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt.

Johannes 8, vers 47  Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.

Ik stierf om u te bevrijden! De dood, die onder de macht van satan stond, heb Ik, Yeshua HaMashiach, uitgeschakeld!

Ik heb de dood overwonnen om u een toegang te geven tot de hemel! De dood is er niet meer voor u, wel de hel en de hemel. Vrees niet, kies heden wie u dienen wilt.

Jesaja 59, vers 2  Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

Laat er geen muur tussen u en de God van Izaäk, Jakob en Abraham zijn!

1 Johannes 4, vers 17 tot en met 19  Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

1 Johannes 5, vers 9 tot 13  Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Benjamin, ik ga nu, en u die luistert, overdenk dit goed!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com