DutchVideo 2012

‘Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, riep mij vannacht!’

26-10-2012  BENJAMIN, BENJAMIN, BENJAMIN! IK WERD WAKKER VAN DE DOORDRINGENDE VRIENDELIJKE STEM. IK LIEP NAAR HET SCHRIJFKAMERTJE EN ZAG FEL LICHT OP DE KAMER! IK VERBAASDE MIJ, IK STOND OOG IN OOG MET HEM!

Gepubliceerd op 26 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Yeshua Jezus Goede Herder

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. In de nacht werd ik wakker omdat ik telkens mijn naam hoorde roepen… Benjamin… Ik hoorde het drie keer. Maar ik zag geen engel Gods!

Ik liep naar het toilet en zag opeens een fel licht op de andere kamer.

Ik verbaasde mij zeer, omdat ik vele bezoeken ontvang in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Toen liep ik naar die kamer, en ik stond oog in oog met Hem, in het licht. Ik zag, dat Zijn haren wit waren van al dat licht, en zag dat Hij een witte doek over Zijn haren droeg. Zijn haren waren net over de schouders, en Zijn lengte was ongeveer 2.20m. Zijn klederen waren ook wit, en van één schouder was het losjes geplooid naar beneden. Zelfs Zijn sandalen waren spierwit! Het licht was zo fel, dat ik Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, net kon zien.

Toen sprak Hij tegen mij…

Shalom, Benjamin Cousijnsen. Mijn naam is Yeshua HaMashiach. Luister,

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Tenzij iemand niet wederom geboren wordt, kan hij Mijns Vaders Koninkrijk Gods niet zien.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u wederom, Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Weet gij niet, wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Weest niet verwonderd dat Ik tot u spreek. Verwondert u niet, dat Ik wederom tot u zeg, gelijk in de heilige Geschriften opgeschreven staat: Gijlieden moet wederom geboren worden.

De wind blaast waarin hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet vanwaar hij komt, of waar hij heengaat. Weet gij niet, Mijn geliefden, zo is eenieder die uit de geest geboren is.

Voorwaar, Ik zeg u, Indien ik ulieden van het aardse gesproken hebt zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik wederom u van het hemelse spreek? Ik zeg van Mijzelf: niemand is opgevaren naar de hemel, dan Ikzelf, die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des Mensen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, Mijn Vader had u alzo lief.

Weet gij niet, voordat u geboren was, vormde Hij u, en bekeek u en vond u bijzonder, en had u zeer lief. Want alzo lief heeft Mijn Vader, De God der wereld, dat Hij Mij, Yeshua HaMashiach, Zijn geliefde eniggeboren Zoon, gegeven heeft in de handen van de wereld. Waarom?

Hij heeft u waarlijk lief, en opdat eenieder die in Zijn geliefde Zoon gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Ik gaf Mijn leven voor u, en nam uw straf op Mij, omdat ik u, gelijk als de Vader, zeer liefheb!

Wie Mij gehoord heeft en gezien heeft, heeft waarlijk de Vader gezien. Ik zeg u, Volg Mij, kom tot Mij. Wilt gij dan niet behouden worden?

Wie Mij gelooft en zijn zonden belijdt, wordt niet veroordeeld. Wie niet in Mij gelooft, is reeds veroordeeld. Voorwaar, de mensen hebben de duisternis liever dan Mij, die elke ziel wil redden, want hun werken waren boos. Doch Ik zeg u, Wie Mij niet gehoorzaamt, zal het hemelse Koninkrijk niet zien, evenals het Leven. Omdat u Mij, de Zoon van God, verworpen hebt en niets van Mij wou weten, zal de toorn Gods op u blijven.

Mijn liefde is niet van uw wereld; het gaat uw wereld ver te boven.

Maak nu uw keus!

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Ik ga nu, Mijn geliefde Profeet Benjamin, Ruacha, Immanuel, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com