DutchVideo 2020

Yeshua HaMashiach, blaas op mij met Uw liefdesadem

Vrees niet, en bid het volgende gebed mee, eerbiedig en nederig voor Zijn kadosh, heilige aangezicht.

Gepubliceerd op 21 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 februari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, laten wij samen tijd nemen om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tegemoet te treden.
Ik, Blesía, zeg u dit alles in Zijn opdracht.

Vrees niet, en zeg het volgende eerbiedig en nederig voor Zijn kadosh, heilige aangezicht:
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spreek tot mij, zacht en diep in mijn geest, ziel en verstand, en in mijn hart. Neem mij helemaal; ik geef mij volledig! Geest van God, waai met Uw wind. Ik nodig U uit en stel mij open voor Uw liefdesadem, om op mij te blazen nu. U bent machtig! En ik strek mijn beide handen naar U omhoog. Leid mij naar Uw Kadosh, Heiligheid, Uw Heiligdom. U weet wat ik nodig heb, en ik zal niet klagen, maar geduldig zijn! Troost en genees en herstel mij. U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, brengt vreugde in mijn ziel, met Uw aanwezigheid en kracht en heerlijkheid en goedheid! Ik wil dansen voor Uw Troon in Uw Heiligdom, zingen met de engelen voor Uw Troon, en U verhogen en aanbidden en grootmaken. Ik ben aan U toegewijd. U bent de hoogste en enige Heer van mijn leven, die ik dien, en die in mij regeert met Uw liefde. Ik verheug mij in U, omdat U mij kent. U bent mijn geloof en vaste grond, mijn fundament! Dankzij U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en dankzij Uw liefde en genade en begrip, leef ik voor U, mijn hoop en kracht. Amen!”

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com