DutchVideo 2019

Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige almachtige Zoon van God

Wie u ook bent, elke knie zal zich buigen voor Hem, en Hem belijden met zijn of haar tong. Want Hij is Kadosh, Heilig; alleen Hij is het waard te aanbidden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 februari 2019 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, Waardig, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, Abba, Vader, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige almachtige Zoon van God, de Koning der koningen!
Voorwaar, wie gij ook bent, elke knie zal zich buigen voor Hem, en Hem belijden met zijn of haar tong. Want Hij is Kadosh, Heilig; alleen Hij is het waard te aanbidden!

Voorwaar, Hij alleen kan u zich laten verblijden, en kan u troosten in uw verdriet en rouw.
Voorwaar, hef u op, breng Hem aanbidding, glorie, lof en eer! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil het beste voor u. Hij wil u sterken met Zijn kadosh, heilige liefde! Voorwaar, Hij geve u Zijn vrede.

Als Hij niet Zijn Bloed had gegeven, en de zonde had gedragen en de dood had overwonnen,
en de wereld vol van duisternis die de satan heeft gebracht, zou overwinnen, zou er geen hoop meer zijn. Maar halleluja! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Isa, de enige Almachtige God, overwon, door Zijn almachtige, goddelijke kracht, als enige de duisternis, die de satan heeft gebracht!

Voorwaar, kom in de rust, en bid om met Hem te praten.
En ontvang de zegen des Heren. Vraag om vergeving van uw zonden en ongeloof. Voorwaar, Hij bemint u zo zeer! En Zijn Bloed maakt u stralend wit en rein. Onderhoud uw relatie met Hem, en ontvang vreugde, blijdschap en vrede in uw hart!

Lukas 1, vers 37 en 38  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com