DutchVideo 2023

Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus is de enige beschermer tegen de bloeddorstigen!

Yeshua HaMashiach YHWH Jezus Christus alleen kan u beschermen tegen ‘de bloeddorstige reuzen’, de gevallen engelen.

Gepubliceerd op 11 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, open uw ogen en spits uw oren!
Er zijn reeds zovele waarnemingen over grote Ufo’s en gevallen engelen, onder andere.

Boek van Henoch 7, vers 1 en 2 En alle anderen “de gevallen engelen” met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovernarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden.

Voorwaar, deze gevallen engelen hebben hun kennis en verontreiniging in de wereld gebracht, zelfs hele grote lengte komt bij de mensen nog steeds voor, vanwege het voorgeslacht.

Boek van Henoch 7, vers 3 en 4 En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten…tot zover.

Voorwaar, vele gebeurtenissen van de gevallen engelen neemt men nog steeds waar in de wereld.
Denk aan de boodschap Gods, de waarheid over Vlad de Spietser, die bekendstaat als Dracula.

En lees verder vanaf vers 4 tot vers 5 lees vanaf: En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen, “de bloeddorstigen” zich tegen hen en aten “de” mensen op…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Er was ooit een gravin, die heette Elizabeth Bathory, die een vampieren achtergrond had. Met het bloed van haar onschuldige omgebrachte slachtoffers, ging ze in bad, om een mooier uiterlijk te behouden. Bathory was een bloeddorstige en werd op 30 december 1610 in haar huis gearresteerd en stierf op 54 jarige leeftijd. Zij bevind zich in de hel.

Voorwaar, deze praktijken en ergere nog, vinden nu in de wereld nog steeds plaats!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

De achtergrond van het verleden van vampieren stamt dus eigenlijk uit Henoch’s tijd!
Voorwaar, de gevallen engelen treden in het openbaar, wanneer de Opname plaatsvindt om hen te verontreinigen met hun verfraaide kleurvloeistof, waarmee ze hun oogleden verfraaien en zich overgeven aan verkrachtigen. Voorwaar, ook nu ziet men al dat sommige ouders hun kinderen erbij laten lopen half naakt als een prostituee. Ook dit laat zien hoe verdorven de wereld is.

Mattheüs 24, vers 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Voorwaar, bekeer u tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Genesis 19, vers 5 tot en met 11 En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. Toen ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe, en hij zeide: Mijn broeders, doet toch geen kwaad; zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap hebben gehad; laat mij die tot u naar buiten brengen en doet met haar, zoals goed is in uw ogen; alleen doet deze mannen niets, want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen. Maar zij zeiden: Ga op zij! En zij zeiden: Deze ene is als vreemdeling komen vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen! Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En zij drongen sterk op tegen de man, tegen Lot, en kwamen naderbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot tot zich naar binnen en sloten de deur. En de lieden, die bij de ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid, van klein tot groot, zodat zij zich tevergeefs moeite gaven om de ingang te vinden.

Voorwaar, alles herhaald zich zoals het toen ook gebeurde!
Uw enige redding is om u nu te bekeren!

Johannes 3, vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
En Johannes 5, vers 28 en 29 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

Voorwaar, geen kruisje of knoflookbolletje kan u beschermen voor wat komen gaat maar alleen Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kan u beschermen!
Tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com