DutchVideo 2013

Wraak en bewuste misbruik van Gods schepping!

19-06-2013  BOODSCHAP GODS; THEMA: DE HEER ZAG DAT ZIJN SCHEPPING IN HET BEGIN GOED WAS. UIT JALOEZIE EN ONTROUW KOZEN DE SATAN EN ZIJN GEVALLEN ENGELEN ECHTER VOOR EEUWIG VOOR HET TEGENNATUURLIJKE!

Gepubliceerd op 19 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

misbruik van Gods schepping

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 juni 2013 ’s avonds bracht de engel van de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben de bode engel Gods.

Voorwaar!

Genesis 1, vers 11 en 12  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was.

De bode engel Gods sprak verder,

In den beginne waren in het paradijs prachtige, geurende bomen.

Elke boom had een geur, waar geen andere tweede van was, en de geur en de bladeren en de bloemen en hout verwelkten nooit. En men genoot van de overheerlijke, verrukkelijke vruchten en kruiden.

Voorwaar, in de hemel komt men het ook tegen, zelfs een olijfboomgaard en een oliepers.

Verder zijn er ook Aloë bomen, vol etherische oliën. De engelen Gods hebben de kennis, om de kruiden te gebruiken bij maaltijden in Gods Koninkrijk.

Voorwaar, en God maakte de kruiden en vruchten en alles wat ik noemde, en zeide, dat het zeer goed was!

Voorwaar, toen de satan door God met zijn engelen op de aarde geworpen werden, door jaloezie en ontrouwheid, kozen zij er voor om voor eeuwig te kiezen voor het tegennatuurlijke.

En men gebruikte kruiden en men leerde de mensenkinderen, om het te gebruiken om kwaad te doen. Ook paddenstoelen gebruikte men. En deze gevallen engelen in de tijden van Henoch bezondigden zich ook met tovenarij en banspreuken en het insnijden van wortels, en maakten de mens hiermee vertrouwd.

Voorwaar, breek met uw oude gewoontes en uw duivelse werken!

De Heilige Geest, die met de wedergeboorte geschonken wordt, duldt in een kind van God geen goden en tovenarijen en alles wat tegennatuurlijk is. Voorwaar, richt uw hart tot de Here, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en breng alles bij Hem, ook uw nijd, haat, bitterheid, gierigheid, bezorgdheid, enzovoorts. Het woord van God scheidt licht en duisternis, gelovigen en ongelovigen. De beslissing brengt een duidelijke scheiding teweeg. Kies heden wie gij dienen wilt! zoals er een hemel en een hel is, wat niet samengaat. Kom nu naar het kruis en belijd uw zonden vanuit uw hart, met uw eigen woorden, en ga naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk, en laat u vrijbidden van de generatievloek. Laat u vrijbidden! sprak de bode engel Gods, en zei: Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com