DutchVideo 2012

Wordt u aangevallen? Zeg dit!

26-11-2012  BOODSCHAP GODS MET TWEE THEMA’S: DOOR HET GELOOF IN CHRISTUS JEZUS ZIJT GIJ ALLEN ZONEN VAN GOD  GAL 3:26, EN HOE BESTRAFT U, ALS CHRISTEN, DE BEZOEKERS (DEMONEN) UIT DE RUIMTE!

Gepubliceerd op 26 nov 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

UFO's na de Opname

Volledige weergave:

Hallo! Op 26 november 2012 bracht de bode engel Gods ’s avonds deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Kenizi, ik ben de bode engel Gods. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Galaten 3, vers 26  Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

Galaten 3, vers 27  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Galaten 3, vers 28  Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.

Galaten 3, vers 29  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

Galaten 2, vers 18 tot 21  Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.

Galaten 2, vers 20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Galaten 2, vers 21  Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Galaten 5, vers 16, 17 en 18  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

Voorwaar, voorwaar, de tijd is nabij! Maak u klaar voor de Wederkomst van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

De gevallen engelen, de ‘bezoekers uit de ruimte’, zoals zij zich noemen, openbaren zich als een engel des lichts. 

Op het moment, dat de Christenen opgenomen zijn, zullen de UFO’s landen met de gevallen engelen.

En tevens vele rampen zullen plaatsvinden, zoals voorzegd was door de Profeet Benjamin Cousijnsen. Nu projecteren de gevallen engelen zich nog vaak, en storen juist de Christenen door middel van flitsen, valse verschijningen, projectie in dromen… Ze manipuleren u en ze willen dat u hen aanbidt! Ze zijn als kameleons en kunnen voor een spiegelbeeld zorgen. Behalve de geest van een wederom geboren Christen kunnen ze niet nabootsen, omdat zij gevallen engelen zijn, en dezen kennen geen liefde. Het zijn demonen!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in Jezus Christus’ naam, Ze weten dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeer spoedig komt!

En ze weten dat u het eigendom van Hem bent!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Velen horen ook hun stem, maar velen hebben echter de woorden van Benjamin serieus genomen. Hij had in Zijn boodschappen Gods, die hij ontving, over de wapenrusting Gods gesproken, en dat u deze geesten moet bestraffen.

Zeg dit…

“In welke naam bent u gekomen?” Zeg ook: “Ik ben het eigendom van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en ik ben beschermd onder Zijn kostbaar Bloed. Wijk in Jezus Christus’ naam! Ik ben in Hem meer dan overwinnaar. Dank u, Jezus Christus, dat u uw kracht hebt laten zien, en dat u ook nu ons huis beschermt, evenzo mijn geest, ziel, hart, gedachten en lichaam. Ik behoor u toe, en ik loof en ik prijs u, want u bent mijn Rots en mijn Beschermer, en ik vrees niet! U bent bij mij.”

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com