DutchVideo 2019

Word wakker daar, Sodom generatie!

Profetische, waarschuwende boodschap van de Almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan u, die zich moet bekeren van uw afgoden en onreine wandel. Vele landen werden en worden ook vandaag gewaarschuwd. Denk niet, dat dit wat komt een natuurramp is! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 juli 2019 bracht de bode engel de volgende profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder.

Zacharia 7, vers 14  Ik zal hen als een stormwind heendrijven naar allerlei volken die zij niet kennen, en achter hen zal het land verwoest worden, zodat niemand daarin heen en weer trekt. Aldus hebben zij het lieflijke land tot een woestenij gemaakt.

Hoe vaak heeft God u niet terechtgewezen, dat u zich moet bekeren vanwege uw afgoden en onreine wandel? 

Job 37, vers 9  De storm komt uit de voorraadkamer, en de koude uit de schuren.

Voorwaar, India en de Verenigde Staten en China en Korea en Spanje en Japan en Mexico, onder andere! 

Hosea 8, vers 7  Want wind zaaien zij en storm oogsten zij: tot rijpheid komt het koren niet, het is een gewas dat geen meel voortbrengt; en brengt het al iets voort, dan verslinden het vreemden.

Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Lukas 21, vers 22  Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.
Vers 25 en 26  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.
En vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet.

En Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor.

Bekeer u! 

Psalm 101, vers 7  In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen.

Voorwaar, alles wordt extremer!
De Almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob, zal de sluizen Gods verder gaan openen. Denk niet, dat dit wat komt een natuurramp is. Word wakker daar, Sodom generatie! Ook Indonesië en Noorwegen en de Filipijnen en Iran en Pakistan en Italië, onder andere, zullen het gaan ondervinden! De grond zal branden onder uw voeten, en velen zullen sterven door de extreme zonnehitte. Ook San Francisco zal geen rust krijgen!

Voorwaar, elk land met afgodsbeelden zal gestraft worden.
Ja, zelfs vele kerken zullen verwoest worden! Ook de stormen en aardbevingen zullen wereldwijd in kracht toenemen, vanwege dat Gods sluizen verder geopend worden. En vele gebeurtenissen zullen elkaar opvolgen, wat voorzegd is door Gods eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com