DutchVideo 2018

Word versterkt!

Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 19 maart 2018 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Rabboeni!

Zo spreekt de Heer, 

Romeinen 1, vers 11  Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking.

Job 4, vers 6  Is dan niet uw godsvrucht uw toevlucht, uw onberispelijke wandel uw hoop?
Job 5, vers 1  Roep maar – is er iemand, die u antwoordt? En tot wie van de heiligen wilt gij u wenden?

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
Lukas 1, vers 70 en 71  gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige Profeten van oudsher – om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten.

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

Spreuken 10, vers 17 tot en met 19  Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen. Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas. In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com