DutchVideo 2017

Wilt u verder groeien en wijsheid van God ontvangen?

Dan is deze boodschap voor u. Sta open voor groei en geestelijke opbouw door uw Heer Jezus Christus, die spreekt via de Evangelical EndTime Machine!

Gepubliceerd op 21 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

be-open-the-mind-is-like-a-parachute

Volledige weergave: 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 21 februari 2017 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Prescom en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here!
Voorwaar, sommigen zijn gewaarschuwd. Een Joods spreekwoord zegt: ‘Wie de wijsheid zoekt, is wijs; wie denkt wijsheid gevonden te hebben, is een dwaas’. En alle engelen zeggen hierop Amen! Het is zeer terecht, want wie denkt toch wijs te zijn door niets van de boodschappen Gods te willen horen, of van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is een dwaas!

Profeet Benjamin Cousijnsen vraagt u ook, om open te staan voor de Almachtige, die in kracht en wonderen, zowel toen als nu, dezelfde is.

Jesaja 42, vers 20 en 23  Het ziet veel, maar onthoudt niets, het heeft zijn oren open, maar hoort niets. Is er iemand onder jullie die dit hoort, die aandachtig luistert en begrijpt wat er nu volgt?

Zelfs apostel Paulus vertelde over mensen, die beweerden wijsheid gevonden te hebben. 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas.

Voorwaar!
Wie Gods boodschappen via Gods ware eindtijdprofeet niet serieus neemt, mag zich een dwaas noemen, zegt JHWH, de God van al wat leeft! Voorwaar, God is wijs en wil u wijsheid geven, en wil u via de Evangelicalendtimemachine.com toespreken. En Hij wil dat u vanaf het punt, waar u stil kwam te staan, nu verdergaat en luistert naar de boodschappen Gods in de Evangelical EndTime Machine, om verder geestelijk hoger opgebouwd te worden. Sommigen staan al jaren op de laagste geestelijk trap, en komen maar niet verder, vanwege de kerkstructuur. Profeet Benjamin Cousijnsen wil dat u openstaat voor het totale pakket Gods, en zal alles blijven doorgeven, wat u er ook van denkt!

1 Koningen 4, vers 29 tot en met 31  God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand langs de zee. In wijsheid overtrof Salomo alle oosterlingen en alle Egyptenaren. Hij was wijzer dan alle andere mensen, wijzer dan de Ezrachiet Etan en wijzer dan Machols zonen Heman, Kalkol en Darda; zijn roem drong door tot alle omringende volken.
En vers 34  Uit alle omringende landen kwamen mensen om naar Salomo’s wijsheid te luisteren, afgezanten van de koningen die over zijn wijsheid hadden gehoord.

Dat is nog eens wijsheid!
Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u niet dwaas bent, maar wil u wijsheid schenken.

Lukas 2, vers 46 tot en met 47  Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.

Voorwaar, sta achter de Evangelical EndTime Machine, en deel Gods boodschappen! 

Jesaja 11, vers 2  De geest van JHWH zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor JHWH.

En Mattheüs 17, vers 20  Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn’.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com