DutchVideo 2019

Wie ziet ze vliegen?

Velen denken dat Profeet Benjamin Cousijnsen ze ziet vliegen, hoewel reeds veel belangrijke informatie vanaf de Troon van God kenbaar is gemaakt aan de wereld over de levensgevaarlijke bedreiging: de technologische gevallen engelen! Reeds sinds 2012 werden vele boodschappen overgebracht, die u kunt vinden in de Evangelicalendtimemachine.com. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 juni 2019 bracht de bode engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en in de kadosh, heilige Naam boven alle namen, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, spits uw oren!
Mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, velen denken dat Profeet Benjamin Cousijnsen ze ziet vliegen…
hoewel reeds veel belangrijke informatie vanaf de Troon van God kenbaar is gemaakt aan de wereld over de levensgevaarlijke bedreiging: de technologische gevallen engelen! Reeds sinds 2012 werden vele boodschappen overgebracht, die u kunt vinden in de Evangelicalendtimemachine.com.

Voorwaar, in Henoch, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 6, en hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 3 staat het volgende; lees voor:  

Henoch 7, vers 1 tot en met 6  En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovenarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken. Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan…
En Henoch 8, vers 1 tot en met 3  En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het verfraaien van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun wegen. Semjeza onderwees banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros het opheffen van banspreuken, Barakwijal onderwees astrologie, Kokabel de constellaties, Ezekweël de kennis van de wolken, Arakwiël de tekenen van de aarde, Samsiël de tekenen van de zon, en Sariël de baan van de maan. En naarmate de mensen wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten hemel…

Zoals u hoort,
met tovenarij en kannibalisme, en zwaarden en messen en schilden en borstplaten maken, en het bewerken van metalen van de Aarde, onder andere, waren de gevallen engelen vol van wetenschappelijke kennis, en zij maakten de wereld er dus mee vertrouwd.

Voorwaar, vele Amerikaanse gevechtspiloten hebben reeds talloze UFO’s gezien!
En vele piloten zijn hierdoor zwaar gefrustreerd geraakt, ook vanwege dat men bijna in botsing kwam, of dat opeens een F-18 Super Hornet gevechtsvliegtuig in het luchtruim verdwenen was, voorgoed! Vele onthullende bewijzen van de bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen, laat de overheid in de prullenbak verdwijnen!

Verder, zo vindt men die UFO-verschijningen pure onzin!
Voor de ongelovigen is het goed, om naar de boodschap te luisteren van 23 augustus 2012 onder andere, getiteld: ‘Profetische boodschap: UFO nieuws!’ en de boodschap: ‘Profetie: Het rijk van Satan is onder u!’ van 29 juni 2012, en naar de boodschap: ‘Deel 1 en 2  Openbaring Gods: Aliens zijn gevallen engelen’.

Voorwaar, gelukkig zijn er ook wel genoeg, die het inzien dat Profeet Benjamin Cousijnsen de volle waarheid 100% heeft overgebracht.

Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, “maar ook zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Voorwaar, het is beter dat men zich bekeert tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com