DutchVideo 2013

Wie u zegent, zegen Ik, wie u vervloekt, vervloek Ik!

29-08-2013  NIEUWS OVER HET BOEK EN VERDER: DE HEER SPRAK: IK ZAL ZEGENEN, WIE U ZEGENEN EN WIE U VERVLOEKT, ZAL IK VERVLOEKEN, EN AL ZOU HET OOK EEN KERK ZIJN, DIE ZAL IK VERVLOEKEN, SPREEKT DE HEER!

Gepubliceerd op 29 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC 

de HERE zegene u2

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 augustus 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap Gods over in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, woord voor woord aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik ben een bode engel Gods. Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Archiëbela; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, dit telt ook voor u:

Ik zal zegenen, wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken, en al zou het ook een kerk zijn, die zal Ik vervloeken! spreekt de Heer. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden, omdat men zegent, spreekt de Heer.

Voorwaar, geliefden des Heren, zo staat geschreven in:

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, woorden hebben kracht!

En Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak. Gij, die nu luistert,

Het boek, dat de hemelse zegengroet ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ als titel heeft, zal velen de ogen openen, en het zal wereldwijd tot een grote zegen zijn!

Verder kan ik, Archiëbela, u vertellen, dat er ook foto’s in staan, die ik gezien heb, omdat dit boek ook reeds in de hemel is.

Namens Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg ik in dankbaarheid: Dank voor uw gebeden en giften, en ook namens Profeet Benjamin Cousijnsen en zijn vrouw, en Marion Verkleij, en al de werkers van de laatste dagen!

De stand van de giften is, dat het boek gedrukt kan gaan worden.

In het Engels 300 stuks, en in het Nederlands 300 stuks!

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen, heeft de blijmoedige gever lief en zal u hiervoor zegenen.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft aan, waar de giften voor gebruikt gaan worden. Voorwaar, Marion Verkleij is de penningmeester van de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. En men kan de profetische boodschappen vinden op YouTube, onder de naam: Heiscoming12 en Eindtijdspace, en wilt gij de boodschappen horen en nalezen, ga dan naar Eindtijdnieuws via Google.

Numeri 6, vers 24 tot en met 26  De HERE zegene u en behoede u; de HERE “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Laat Hij met u zijn totdat Hij komt, en dat zal spoedig zijn.

Amen!

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com