DutchVideo 2012

Wie niet wil horen, gaat verloren!

18-03-2012  Wie niet wil horen, gaat verloren. Jezus Christus sprak vanuit de donderslagen met een duidelijke krachtige stem! Benjamin heeft alles letterlijk opgeschreven en deelt dit, in opdracht van Hem.

Gepubliceerd op 18 maart 2012 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen schreef het volgende verslag op, wat ik heel graag met u wil delen. Benjamin schrijft,

Beste luisteraars, op 18 maart 2012 kreeg ik een visioen van de Here.
Ik lag in mijn bed te slapen en werd als een stofzuiger opgezogen naar buiten…

Een krachtige engel van 2.5 meter lang nam me mee op een hoge berg, en ik zag heel Israël…
Ik hoorde een soort donderslag in de lucht, en het donderde.
Luister, zei de engel, geef dit door, wat de Koning der koningen spreekt tot Israël!  Hebreeën 13

Ik zag flitsen, ik zag de lucht bewegen, en ik hoorde een krachtige stem…
Het was Jezus Christus; Hij sprak:
Ik was een lange tijd bij u, en toch heeft u Mij niet gekend. Hoor, Israël, laat uw hart niet ontroerd of bang worden. Israël, Ik ben de ware Wijnstok, blijf in Mij en Ik zal u vrucht geven. Wie gelooft in Mij, en Mij erkent met hart, geest, ziel en lichaam, en Mij waarlijk liefheeft, bewaart Mijn geboden.

Israël, Ik heb uw tranen gezien; weet dat deze gebeurtenissen gebeuren, zodat de Schrift vervuld wordt.
Was Mijn lijden om uwentwil niet genoeg?
Wie Mij verwerpt en Mij niet aanneemt, heeft zichzelf veroordeeld. Ik heb tot u gesproken, want Ik was uit de Hemel neergedaald, om de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, te doen.
Vrees niet, Mijn kinderen, wat zeer spoedig komen zal. Het zal moeten geschieden. Zie naar de tekenen, aanschouw Mij met uw liefde. Weet, Mijn engelen hebben u reeds beschermd, Israël. Wie tegen u is, is tegen Mij, want Ik ben als u, en Ik heb u lief.  Psalm 113

Maak u nu klaar voor Mij, de tijd is zeer kort!
Dit is de wil van Mijn Vader. Spoedig zal Ik Mijn kinderen thuisbrengen. Heb uw vijanden lief. Toon uzelf in de spiegel; bent u klaar om Mij te ontmoeten? Kom nu tot Mij, en breng uw hart en zonden tot Mij, en heb berouw van uw zonden. Bekeer u! Kies voor Mij. Ik zeg u, Bekeer u! Kies vandaag nog, wie u dienen wilt. Ga niet om Mijn Naam heen, maar kom tot Mij. Geloof, Ik kom!

De engel zei tegen Benjamin: Benjamin, had jij geen hoogtevrees?
Ik zei, “Nee, dat had ik niet”.
En de engel zei, Weet je, Benjamin, de liefde overwint altijd.
Toen zei ik tegen de engel, “Zullen ze mij serieus nemen, als ik deze boodschap doorgeef?”
Benjamin, weet je nog, dat ik dit wel eens eerder tegen jou zei? Wie niet wil horen, gaat verloren!

Ik breng je weer terug naar de eindtijd…
Toen de engel dat zei, dacht ik, ‘Waar ga ik nu dan weer naar toe?’ Maar hij bracht me gewoon weer naar huis, en hij keerde mijn lichaam om, en liet het weer zakken in mijn eigen lichaam.
Toen kwam er een vermoeidheid over mij, en ik hoorde nog in de verte, dat er een stem zei: De tijd is op, de Koning komt! Maak u klaar! 

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com