DutchVideo 2022

Wie Mij, de Here, verloochenen zal voor de mensen, die zal zelf verloochend worden

Wees niet gelijkvormig aan de wereld. Houd dit in uw gedachten, dat Gods koninkrijk niet is zoals het aardse.

Gepubliceerd op 27 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, spits uw oren!
Mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. Zo spreekt de Here, uw Abba, Vader, El Elohim, Adonai, de Koning der koningen:

Johannes 17, vers 14 Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
En Johannes 15, vers 23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.
En vers 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.
En Johannes 8, vers 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 33 en 34 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

Als u Zijn getuigenis ook hebt aanvaard, zou u geen zuur gezicht moeten trekken.
Sommigen zouden eventjes voor hun spiegel moeten staan, om te kijken wat men uitstraalt naar de wereld toe.

Lucas 21, vers 19 Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.
En Lucas 12, vers 51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.
En vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En vers 35 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende.

Voorwaar, klaag niet keer op keer.

Lucas 12, vers 8 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods. “Zegt, Halleluja!”
En vers 9 “Oei, knoop dit in uw oren!” Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.

Lucas 9, vers 26 Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen.

Wees niet gelijkvormig aan de wereld.
Houd dit in uw gedachten, dat Gods koninkrijk niet is zoals de aardse.

Mattheüs 24, vers 38 en 39 Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com