DutchVideo 2016

Wie kwetst met kritiek en beledigingen zondigt!

Boodschap Gods: Sommigen kwetsen graag gevoelens van anderen. Hoe zal God hierover denken, denkt u? Hoor of lees verder wat de beste strategie is in deze!

Gepubliceerd op 13 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

sticks and stones

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 12 april 2016 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Lukas 6, vers 36 en 37  Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Voorwaar, u daar, schaam u dat u zegt:
“Wat ben je vet!” of “Wat een dikke kop heb je gekregen!” of “Wat een grote neus heb jij” of “Wat voor weer krijgen we dáár bovenin!”

Jakobus 3, vers 10  Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?

Sommigen kwetsen graag gevoelens van anderen.
Hoe zal God hierover denken, denkt u?

Spreuken 12, vers 18  De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing.

Sommigen gebruiken vulgaire taal, en kwetsen en amuseren zich erover.
Wat men niet weet, is dat satan zich over hen zit te amuseren, als ze anderen zitten te vernederen en te kwetsen! Waarom zegt u deze dingen? Omdat hij, de boze, het geweldig vindt! Maar u bent wel dan gelijkvormig aan hen, en niet aan God.

Romeinen 1, vers 28 tot en met 32  Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.

En Efeziërs 5, vers 3 en 4  Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.

Wie kwetst met kritiek en beledigingen, zondigt!

En 2 Koningen 2, vers 23 en 24  Van Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af die hem uitlachten en schreeuwden: ‘Kaalkop, kaalkop! Zet ’m op, zet ’m op!’ Elisa keek om, en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de HEER. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de kinderen verscheurden.

En 2 Kronieken 36, vers 16  Maar zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn woorden en dreven de spot met zijn Profeten, totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen.

En 1 Timotheüs 5, vers 1  Ga niet tekeer tegen een oude man. Als je hem vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je jonge mannen als broers moet zien.

En Titus 3, vers 2  dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.

Voorwaar, hou uw lippen in bedwang! 

Spreuken 10, vers 19  Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.

En Romeinen 12, vers 17 tot en met 19  Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden’.

En 2 Timotheüs 2, vers 24  Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens.

Voorwaar, de beste strategie is dit: 

Mattheüs 7, vers 12  Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

En Lukas 10, vers 27  De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf’.

Efeziërs 4, vers 29  Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.

Voorwaar, de inplanting van Gods Woord in uw geest helpt om kwetsende taal te vermijden! 

Jakobus 1, vers 21  Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com