DutchVideo 2020

Wie koppig en eigenwijs blijft zal in de poel des vuurs geworpen worden!

Zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jacob, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,  “Velen moeten zich bekeren voordat het ook voor hen te laat is.”

Gepubliceerd op 8 Oktober 2020 by Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Full view:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Nachso, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, uw moeder Elly is op 22 December 2016 weggenomen zoals velen anderen.
En u was aanwezig bij de afscheidsdienst op 28 December 2016. Ook het Leger des Heils was aanwezig en gaf de afscheidsdienst en gebed en samenzang. Daarna uw moeder, Elly, die geboren is op 17 November 1939, naar de begraafplaats werd overgebracht in Glanerbrug.

Voorwaar, zij kwam trouw bij het Leger des Heils kerk en bemoedigde veel mensen en deed ook wel eens wat mensen helpen en liet boodschappen brengen, o.a.
U had haar zo vaak gewaarschuwd dat ze moest stoppen met roken en al die kruizen verzameling, ook de Maria beeldjes weg moest doen. Voorwaar, ze kon er geen afstand van doen en zelfs op haar afscheid dag zongen ze ‘ave maria’ tot uw grote schrik. Voorwaar, u had zelfs ooit met haar gebeden en ze was twee maanden van roken bevrijd, waarna ze toch weer naar de sigaretten greep! Voorwaar, u hebt velen gewaarschuwd en als ze niet willen horen en koppig zijn en eigenwijs blijven en u niet serieus willen nemen, zullen ze toch in de poel de vuurs geworpen worden.

Zo spreekt de God van Abraham, Izaäk en Jacob, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,
“Velen moeten zich bekeren voordat het ook voor hen te laat is.”

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: “Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.”

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren!
Al deed u zoveel voor mensen, God wilt dat u een voorbeeld bent en niet rookt of afgoden vereerd! Dit brengt u in de hel!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com