DutchVideo 2023

Wie is uw vader?

Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.

Gepubliceerd op 15 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, El Elohim, Adonai:

Johannes 4, vers 25 en 26 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.
En Johannes 5, vers 32 Een ander is het, “Profeet Benjamin en Theresa” die van Mij “evenzo” getuigt, en Ik, “JHWH” weet, dat het getuigenis, dat Hij van Mij aflegt, “100%” waar is.

Voorwaar, velen hebben de wonderen vergeten die Ik in hun leven gegeven heb via de Evangelicalendtimemachine.com.
Velen kunnen erover getuigen als men zijn of haar getuigenis zou delen.

Johannes 5, vers 37 En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven…tot zover.
En Johannes 8, vers 43 en 44 Waarom begrijpt gij niet wat Ik, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” zeg? “Wilt gij het geopenbaard hebben?” Omdat gij mijn woord niet kunt horen. “Omdat” gij hebt de duivel tot vader “aangenomen en zijt door de duivel besmet” en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem, “satan, uw vader” geen waarheid “maar gij neemt wat uit zijn bek komt!” Wanneer hij de leugen, “de roddel en het zaad van haat, onder andere” spreekt, spreekt hij naar zijn “duivelse” aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen “en van kwaad, en brengt opstandigheid over en liefdeloosheid door zijn kinderen.”
En vers 45 tot en met 47 Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.

Voorwaar, mijn naam is Keriach, en ben een bode engel Gods.
Bekeer u!

Johannes 9, vers 6 Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen.

Voorwaar, word ziende voor deze boodschap!
Tot slot,

Johannes 10, vers 25 tot en met 30 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij; 26maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, alleen de slechte vis gaat verloren en wordt in het vuur geworpen! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com