DutchVideo 2022

Wie Christus aangenomen heeft, wordt gered!

Ondanks de ellende in de wereld en ongehoorzaamheid, als er gevochten wordt voor het behoud van de zielen, zowel in de geestelijke wereld, dan doet de krachtige Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat wel!

Gepubliceerd op 6 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mereach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, men houdt van afgoderijen en horror en geweld en alles wat God verboden heeft, en trekt als een soort magneet zelf de duisternis aan de boze geesten, onder andere.
Voorwaar, vaak is het zo, als men het moeilijk heeft, onderzoekt men niet altijd zich zelf, maar wijst men met de vinger naar een ander, en vindt men het nog makkelijker om de problemen of strijd, onder andere, naar een ander te schuiven of naar God, die al vaak de schuld krijgt van alles op de Aarde. Terwijl de mensen zelf een hel op de Aarde over zich uitgeroepen hebben en het naar zich toetrekken. Velen zijn echt zo vaak gewaarschuwd via Gods ware eindtijdprofeet jaren lang, en men vreest zelfs de Almachtige God niet.

Hoe vaak heeft de Here u niet de kans gegeven om u te bekeren?
Voorwaar, als men zich ééns bekeerd had, en aan de geboden hield, zou alles er heel anders kunnen uit zien.

Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen.

Voorwaar, zegt niet, dat God niet houdt van de mensen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, ondanks de ellende in de wereld en ongehoorzaamheid, als er gevochten wordt voor het behoud van de zielen, zowel in de geestelijke wereld, doet de krachtige Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat wel!
Een ding moet men weten, dat het aannemen van de vaccinatie uit uzelf, u de hel in zal trekken. Wie het merkteken niet aanneemt, word gered, evenzo ook, als men u onder dwang en geweld prikt, zonder uw toestemming!

Vrees niet, maar biedt weerstand tegen de satan!
Voorwaar, wie Christus aangenomen heeft, wordt gered. Vertrouw op Hem en Zijn beloftes die Hij wel, na komt.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 11 tot en met 15 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, de komst des Heren zal als een dief in de nacht zijn, onverwachts. Wie is klaar?
Voorwaar, er is niemand die zoveel om de mensen geeft als de Here!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com