SwahiliVideo 2013

Wewe ambaye unasikiliza sasa, nyoosha mapito yako!

Ilichapishwa Jul 11, 2013 naye Elect of The Endtimes

HAKIKA, SEHEMU NDOGO YA DUNIA NA SEHEMU NDOGO YA KUWA MKRISTO ITAELEKEZA KWENDA JEHANAMU! JICHUNGUZE MWENYEWE: SASA JE, UNATAKA KUWA MKWELI NAMNA GANI?

Please share and do not change © BC