DutchVideo 2021

Werkgevers, spits uw oren!

Zo spreekt de Here tot u: Voorwaar, ik zeg u, wanneer een ieder, die een ongevaccineerde die Mij gelooft dwingt en tot zonde verleidt, het zou beter voor hem of haar zijn dat een molensteen om zijn of haar hals was gehangen en hij of zij verzwolgen was in de diepte der zee.

Gepubliceerd op 18 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 august 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar mijn naam is Bidanja en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, werkgevers, spits uw oren en hoor ééns aandachtig!
Zo spreekt de Here die leeft, de Enige Ware God van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, die beslist over de eeuwige dood en het eeuwige leven.

Deuteronomium 30, vers 11 Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
En vers 14 en 15 Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade.

Voorwaar, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten heeft Zijn engel gezonden om Zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Deuteronomium 30, vers 17 en 18 Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden “vanwege de vaccinatie”, en u voor andere goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig Ik, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven. Tot zover.

Voorwaar, voor elke niet gevaccineerde mens, die u weigerde en ontslagen hebt, of ze nu Christen zijn of niet, zult gij verantwoordelijkheid moeten afleggen vanwege dat gij discrimineert en de kinderen Gods verboden heeft om te werken.
Voorwaar, de vaccinatie is uit de boze! Meer hierover vind u in de Evangelicalendtimemachine.com. De beste en enige betrouwbare vaccinatie dat er is, is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus als u Hem aangenomen hebt in uw hart en ziel en verstand.

Voorwaar, wees niet doof voor de waarheid en wees niet blind en weerspanning en hardnekkig en eigenwijs.
Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen. Voorwaar, ik zeg u, wanneer een ieder, die een ongevaccineerde die Mij gelooft dwingt en tot zonde verleidt, het zou beter voor hem of haar zijn dat een molensteen om zijn of haar hals was gehangen en hij of zij verzwolgen was in de diepte der zee.

Mattheüs 18, vers 7 tot en met 9 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt. Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.

En Mattheüs 20, vers 15 Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?
En Lucas 21, vers 22 Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.

En Johannes 15, vers 18 en 19 Indien de wereld u haat, “ongevaccineerden”, weet dan, dat zij Mij, “JHWH”, eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.
En vers 27 En gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij.

Voorwaar, zoals een drugsverslaafde wordt men door de vaccinaties overgenomen en kapot gemaakt door satan, en dus niet door de ongevaccineerden die men de schuld wil geven.
De ongevaccineerden die in Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geloven zijn meer beschermd met hun geestelijke vaccinatie.

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt. Amen!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com