DutchVideo 2014

Wereldwijd kindermisbruik!

VEEL MEISJES WENSEN OM OPNIEUW GEBOREN TE WORDEN, ELDERS, WAAR MEN NIET UITGEHUWELIJKT WORDT!

Gepubliceerd op 8 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

child marriage

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 8 september 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Selu en ben een bode engel Gods. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

In Argentinië is het normaal dat een jong meisje van 12 tot 14 jaar trouwt met een veel oudere man, zowel in Congo, Soedan, Iran, Venezuela, is het uitgehuwelijkt worden normaal.

Voorwaar, wereldwijd wordt het als normaal gezien. En in het verborgene vindt wereldwijd kindermisbruik meer en meer plaats, voor het huwelijk reeds! Voorwaar, het uitgehuwelijkt worden, het zwanger worden, leidt ertoe dat het jonge kind niet naar school kan gaan en ook veel huishoudelijke taken te doen krijgt. Binnen twee jaar zijn vele kinderen, ook na het vroege huwelijk, met HIV besmet geraakt!

Voorwaar, en als men niet uitgehuwelijkt is en naar school gaat, zoals in Pakistan, en men moet naar het schooltoilet, waar de toiletten vies zijn, en waar ook de meisjes worden bespied en ook vaak aangerand, dan zeg ik u: Voorwaar, 90% van de meisjes wenst om opnieuw geboren te worden, elders, waar men niet uitgehuwelijkt wordt en aangerand, maar zelf kan kiezen, naar hun eigen rechten!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Zo spreekt de Heer! 

Romeinen 14, vers 11 en vers 12  Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.

Mattheüs 18, vers 2 tot en met 7  Daar staat geschreven: En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.

Voorwaar, ouders, bekeer u, of u zal omkomen!

Iedereen komt voor God te staan!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com